Podle Romana Miarky, prokuristy akciové společnosti Karlovarská teplárenská, není zdražování na pořadu dne ani v příštím roce. „Cena za gigajoul je stejná už od roku 2014 a o zdražování vůbec nepřemýšlíme. Tuto informaci jsme už rozeslali zákazníkům," uvedl Roman Miarka. Čtyřčlenná rodina v třípokojovém bytě v Karlových Varech odebere od teplárny přibližně 40 gigajoulů ročně, a za teplo tak i s daní zaplatí průměrně 25 tisíc korun ročně. Měsíčně to dělá dva tisíce korun. Karlovarská teplárenská zásobuje krajské město teplem, které sem přivádí z Palivového kombinátu Sokolovské uhelné ve Vřesové.

Ani Žlutičtí nemusejí mít strach, že si za teplo budou muset připlatit. „Děláme vše pro to, abychom zdražovat nemuseli," uvedl Václav Slavík, starosta Žlutic.

Místní teplárna vytápí panelové sídliště a jsou na ni napojeny i veřejné budovy ve správě města. Jeden gigajoul ve Žluticích stojí 540 korun i s daní. „Na naše poměry je to dost, ale zatím je to stále únosné. Kdyby se ale cena zvýšila nad šest set korun za gigajoul, pak už by cena tepla byla drahá. A tomu se snažíme zabránit," vysvětlil starosta Slavík. Žlutická teplárna je jedna z mála v regionu, která spaluje biomasu.

Ani Ostrovská teplárenská se zdražováním v příštím roce nepočítá. Uvedl to Jiří Křeček, vedoucí obchodního úseku společnosti. Za jeden gigajoul si Ostrovská teplárenská účtuje bez DPH 510,60 koruny, s DPH to činí 583,30 Kč.

V příštím roce se ale zvedne cena vody, i když Antonín Jágl, ředitel společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, zdůraznil, že se jedná jen o minimální částky.

Cena vody je účtována již od roku 2002 ve dvousložkové formě. První část ceny tvoří tzv. pohyblivé složky, počítané podle skutečné spotřeby. V roce 2016 se pohyblivé složky vodného i stočného zvýší každá o 57 haléřů. Celkem tedy budou odběratelé za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody platit 65,07 Kč včetně DPH. Druhou část ceny vody tvoří tzv. pevné složky, tedy roční pevné platby stanovené podle velikosti fakturačního vodoměru. Zde dojde k navýšení pouze pevné složky stočného, pevná složka vodného zůstane stejná. U nejběžnějšího vodoměru o jmenovité kapacitě 1,5 m3/h odběratelé ročně zaplatí celkem 1980 Kč včetně DPH. Průměrný spotřebitel z domácnosti tak za vodu vydá v roce 2016 o zhruba 62 korun ročně navíc.