Hrozí, že další miliardy bude muset platit i dalším českým firmám, které soudně vymáhají peníze na společnostech, jejichž pohledávky se stát zavázal uhradit. To je případ advokátní kanceláře Nemeth, Schwarz a partneři, která v současnosti u ČSOB uplatňuje pohledávku vyplývající ze smlouvy, kterou s touto advokátní kanceláří uzavřela ještě Investiční a poštovní banka (IPB). Stát totiž při převzetí IPB ČSOB převzal veškeré záruky za pohledávky za IPB. Užtento čtvrtekbymohlobýt jasné, zda bude muset ČSOB (ve skutečnosti stát) zaplatit advokátní kanceláři Nemeth zhruba 600 milionů korun. Jak v pondělí Deníku řekl mluvčí ČSOB Milan Tománek, stát by o peníze přijít neměl. „Máme v rukou několik pravomocných rozsudků dokazujících, že smlouva pana Nemetha s IPB je neplatná,“ tvrdí rezolutně Milan Tománek.

S tímto stanoviskem ale zásadně nesouhlasí advokát Jiří Teryngel, který kancelář Nemeth, Schwarz a partneři zastupuje. „ČSOB na pana Nemetha podala v souvislosti se svým tvrzením o neplatnosti této smlouvy dokonce trestní oznámení pro podvod. Soud ho ale osvobodil, protože se prokázalo, že smlouva s ČSOB skutečně byla podepsána. Potvrdili to konečně i lidé z IPB, kteří smlouvu parafovali,“ tvrdí Teryngel. Věslav Nemeth u soudu požaduje náhradu škody a odměnu za služby vykonané na základě smlouvy o právní pomoci IPB.

Jednalo se o projekt prodeje nekvalitních aktiv IPB na Kajmanské ostrovy. Spolu s poplatky z prodlení a dalším příslušenstvím je to dnes už bezmála 900 milionů korun. Pokud by soud oprávněnost Nemethovy pohledávky uznal, mělo by to dopad i na další spory spojené se zkrachovalou IPB a tedy na její nástupkyni, jíž je ČSOB. Pro stát, který závazky IPB převzal, by to mohlo znamenat další miliardy, o něž by státní rozpočet zchudl.