Největší část z této sumy získala v Ústeckém a Karlovarském kraji města a obce. „S tím, jak přibývá úspěšně dokončených projektů, roste také rychle objem proplacených dotací. Jen za září odešlo na účty příjemců přes 900 milionů korun,“ uvedl místopředseda Výboru Regionální rady Tomáš Hybner.
Prostředky z ROP jsou propláceny zpětně. Město, obec nebo podnikatel, kteří pro svůj záměr získají podporu a uzavřou smlouvu o poskytnutí dotace, musí projekt či jeho část, takzvanou etapu, financovat z vlastních zdrojů. Teprve po dokončení a kontrole příslušných výdajů jsou proplaceny dotace z ROP Severozápad.

„Mezi akce proplacené v posledních týdnech patří například projekt revitalizace vrchu Háj, na který město Aš získalo 113 milionů korun, nebo projekt Infrastruktura amfiteátru města Loket, který byl podpořen částkou 36 milionů korun,“ uvedl Vojtěch Krump, mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Na účet Karlovarského kraje pak podle něj odešly bezmála dva miliony korun za úspěšně zrealizovaný projekt Konference cestovního ruchu a lázeňství.
Mezi úspěšně ukončené a proplacené projekty se zařadila také modernizace komunikace a veřejných prostranství v Novém Sedle. Tu Regionální operační program Severozápad podpořil částkou 21 milionů korun.

Plynulost podávání dalších projektů do ROP Severozápad je ale ohrožena.
„Diskutujeme s vládou o 7,5 procentech příspěvku ze státního rozpočtu na každý projekt a uvidíme, jak bude vypadat konečná verze státního rozpočtu. Vzhledem k této situaci Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odložil vyhlášení výzev k předkládání dalších projektů do ROP Severozápad, které byly původně plánovány na říjen,“ uvedl Tomáš Hybner.

Odložené výzvy měly být určeny pro projekty zaměřené na oblast rozvoje dopravní obslužnosti a budování infrastruktury cestovního ruchu.
Celkem už bylo rozděleno 13,5 z 19 miliard korun, které jsou pro Ústecký a Karlovarský kraj v ROP SZ k dispozici. Podpořeno bylo více než 230 projektů, z toho 96 v Karlovarském a 136 v Ústeckém kraji.

Nejvíce projektů s podporou Regionálního operačního programu Severozápad realizují města a obce