Ekonomická krize skutečně není pouze pomyslné malování čerta na zeď, ale řada firem už zjistila, že doba je skutečně v mnoha směrech těžší a podnikání není zrovna jednoduché. Své o tom ví i Miroslav Klícha, ředitel firmy Blex a.s. , která sídlí v Karlových Varech a vyrábí teflonové a pocínované kuchyňské zboží. Také nabízí elektrolytické pokovení ocelových drátů a plechů niklem a cínem. Firma existuje už 90 let a i přes nepříznivou ekonomickou situaci věří, že bude lépe.

Jak hodnotíte současnou ekonomickou krizi? Projevila se nějak z vašeho pohledu?
Ekonomická krize se nás dotkla ve dvou směrech. Prvním, pozitivním, bylo zastavení růstu cen surovin a jejich následný pokles, proto se výroba srovnala na úroveň před rokem 2008. To ovlivnil pád dolaru, spekulativní zdražení základních surovin nebo posilování koruny. V roce 2009 koruna přestala posilovat, a to je pro nás, jako exportéra, kterému tržby dělá z osmdesáti procent export, významný faktor. Na druhé straně se negativně projevil úbytek našich zákazníků z řad velkoobchodních firem, na které se přenesly finanční problémy jejich bank a supermarketových řetězců.

Kolik zaměstnáváte lidí a kde?
Celkově naše společnost zaměstnává 90 lidí ve třech střediscích. V Karlových Varech 27 převážně administrativních pracovníků. V Abertamech 29 a v Horní Blatné 34, podstatnou část dělníků. V současné době jsme v těchto dvou posledně zmíněných lokalitách největší zaměstnavatelé.

Jak hodnotíte svou ekonomickou situaci?
Momentálně není příliš dobrá. Vzhledem k prudkému posílení koruny v roce 2008 a kvůli spekulativnímu nárůstu cen vstupních materiálů jsme se dostali do záporných čísel. Naše ztráty byly způsobeny jednak poklesem příjmu z exportu a dále i ztrátou řady zákazníků, kteří nebyli ochotni akceptovat naše následné navýšení cen. V letošním roce se nám podařilo tyto negativní vlivy z větší části vyrovnat a udělat sérii úsporných opatření. Nicméně po problémech se silnou korunou a s vysokými cenami vstupů se nyní projevuje i úbytek zákazníků vinou krize, a proto i nadále zůstáváme v červených číslech.

Klesá v rámci krize zájem lidí o vaše výrobky, je problém s neplatiči?
Zájem konečných spotřebitelů o naše výrobky neklesá, protože nejsme luxusní položkou, kterou by lidé v důsledku šetření přestali kupovat. Naopak v tuzemsku je zájem vyšší, a to patrně proto, že lidé vaří a pečou doma a nechodí se tak často stravovat do restaurací a fast foodů jako dříve.. Navíc se stále častěji objevují kritické televizní reportáže, které si všímají nekvalitních a zdravotně závadných výrobků dovážených z Číny a podobných států. Problém s neplatiči máme jako každá jiná česká firma. Někteří naši obchodní partneři patří do skupiny vysoce rizikových. My u každého z těchto partnerů hledáme specifické cesty, jak si peníze pohlídat.

Jste ryze česká firma. Je to výhoda?
Stoprocentní české vlastnictví hodnotíme pozitivně, a to především z toho důvodu, že majitelé jsou zataženi přímo do chodu a spolupodílejí se při řešení různých otázek a problémů. Navíc koneční spotřebitelé se po různých skandálech s dováženým zbožím více orientují na tuzemské výrobky a české vlastnictví se, na rozdíl od devadesátých let, nyní považuje za určitou výhodu z hlediska hodnocení kvality.

Jaký vývoj podnikání očekáváte v dalších letech?
V posledních dvanácti letech byl náš obor, podobně jako jiné, zasažen levným dovozem z Číny a jihovýchodní Asie. Řada společností zbankrotovala a naše tuzemské prodeje i export zažívaly krizi. Naštěstí se orientace spotřebitelů začíná obracet k dražším, ale kvalitním výrobkům. V poslední době je vidět i vyšší kontrola dováženého zboží ze strany státních úřadů. Předpokládáme, že Evropská unie bude i nadále zvyšovat tuto snahu a bránit dovozů nekvalitních výrobků a díky tomu by se měl rozšířit prostor pro naše výrobky. Očekáváme i růst v druhém segmentu naší společnosti - kooperaci (galvanické pokovení) s jinými společnostmi. Naší nespornou výhodou je tradice spojená s kvalitou v pokovování a největší pokovovací automat svého druhu ve střední Evropě.

Pomohla podnikatelům nějak Evropská unie?
Evropská unie pro nás znamenala rozšíření trhu a přímější vztah mezi námi a zahraničními zákazníky. Díky vstupu ČR do Unie se zvýšil zájem o české produkty a pro země mimo EU jsme chápáni jako výrobci z EU, tj. jako společnost, která poskytuje vysokou kvalitu. V posledních dvou letech jsme dokonce expandovali i na trh v Číně, kde jsme se střetli s velmi levnou konkurencí. Nicméně i tam se již vytvořil segment zákazníků, kteří upřednostňují kvalitu před cenou.