Do Karlových Varů má do roku 2013 přijít z operačních fondů Evropské unie až 420 milionů korun na investiční akce, které jsou součástí takzvaného Integrovaného plánu rozvoje města. Jde o čtyři zásadní investice, k jejichž realizaci dojde postupně. Už nyní je ale musí lázeňské město předfinancovat z vlastních zdrojů.

Ty se však Karlovým Varům nedostávají, a proto si budou brát úvěr u některé z bank. Jeho předpokládaná výše je podle primátora Wernera Hauptmanna (ODS) tři sta padesát milionů korun.

Právě kvůli tomu už před několika dny rada města rozhodla o jmenování hodnotící komise, která bude mít za úkol otevření a posouzení nabídek na poskytnutí úvěru na předfinancování investic.

„Komise s nabídkami konkrétních bankovních domů bude zasedat 16. listopadu,“ informoval primátor a pokračoval: „Projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města, jsou už rozpracované a už také víme, jaký podíl ohledně jejich financování připadá na město. Nyní ale tyto akce potřebujeme předfinancovat.“

Podle primátora jde o velmi přísné pravidlo v souvislosti s čerpáním evropských peněz, se kterým se nyní potýká většina měst v České republice.
„Daný úvěr by měl být krátkodobý a sloužil by jen na pokrytí dotací. Po realizaci projektů vše Unii zdokladujeme a předpokládáme, že peníze vrátíme do dvou až tří let,“ upřesnil Hauptmann s tím, že částka 350 milionů poskytnutá úvěrem bude součástí rozpočtu města na příští rok.
„Ten už je sice napjatý, ale velké investiční akce bychom v něm chtěli zachovat,“ dodal primátor Hauptmann.

Součástí Integrovaného plánu rozvoje města jsou čtyři investice. Jde o meandr řeky Ohře, rekonstrukci koupaliště Rolava, stavbu míčové haly a plaveckého bazénu. Poslední dvě jmenované akce se týkají dalšího rozvoje tuhnického sportovního a kongresového centra.
Jak primátor doplnil, v případě meandru Ohře, jehož realizace začne za pár dnů, přispěje Evropská unie 85 procenty z celkových nákladů. U Rolavy, kde práce začnou rovněž ještě letos na podzim, je podpora Unie ve stejné výši.

„U míčové haly a bazénu se to pohybuje kolem padesáti procent. Už nyní ale víme, že zatíženost rozpočtu by kvůli těmto velkým investicím měla být jen pět procent,“ dodal karlovarský primátor.