Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a starosta města Ostrova Pavel Čekan společně jednali o možné podpoře investora ze sousedního Německa, který má vážný zájem o výstavbu areálu na výrobu komponentů do automobilového průmyslu. Do roku 2013 by měl na ploše přibližně 20 000 m2 vybudovat první halu, kde by měla najít práci stovka zaměstnanců. Postupně by na celkové ploše 68 000 m2 do roku 2018 měl vyrůst výrobní areál pro 1700 pracovníků. „

„Rádi bychom, aby investor svůj záměr zrealizoval. Vzniknou nová pracovní místa pro obyvatele našeho kraje, čímž docílíme snížení nezaměstnanosti,“ konstatoval hejtman kraje Josef Novotný. Podle jeho slov Karlovarský kraj vyjde investorovi maximálně vstříc při získávání nezbytných povolení pro zahájení stavebních prací a výroby.