Před zahájením jednání byl členům Rady představen nový předseda a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel, který se ujal před nedávnem funkce hejtmana. Teď tedy předsedá rovněž krajské tripartitě.

„Jsem rád, že krajská tripartita funguje, znát názory a potřeby našich partnerů je důležité pro další směřování rozvoje kraje," řekl Havel.

Po delegování nových zástupců jednotlivých partnerů se krajská tripartita věnovala současnému stavu zaměstnanosti v regionu, tématu krajské dálniční známky nebo rozšíření působnosti vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj i na Karlovarský kraj, konkrétně na region Sokolovska.

Další oblastí pro diskuzi byla také finanční podpora vzniku průmyslových zón ze strany státu.

Tripartita přivítala, že zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje v podobě návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, na jejímž základě by měla být zavedena krajská dálniční známka, prošla v Poslanecké sněmovně PČR prvním čtením, a má tak nadále šanci na přijetí.

„Chtěl bych připomenout, že první myšlenka krajské dálniční známky vznikla na půdě krajské tripartity. Proto jsme dnes požádali všechny poslance a senátory zvolené za Karlovarský kraj, aby se v další části legislativního procesu zasadili o přijetí tohoto návrhu a hlavně pak o prosazení vzniku krajské dálniční známky," dodal člen předsednictva RHSD KK a náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Dalším důležitým projednávaným tématem bylo rozšíření působnosti vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Ten sice s Karlovarským krajem i krajskou tripartitou již spolupracuje, ale zatím bez oficiálního pověření, které v podobě usnesení přislíbila vláda.

Do doby oficiálního pověření se vládní zmocněnec zatím nemůže Karlovarskému kraji a především Sokolovsku jako strukturálně postiženému regionu věnovat naplno.

Krajská tripartita proto pověřila svého předsedu Martina Havla a náměstka hejtmana Miloslava Čermáka, aby napsali dopisy předsedovi vlády, ve kterých ho požádají o naplnění tohoto slibu.

Pro kraj neméně důležitá je i finanční podpora vzniku průmyslových zón.

Na základě přijetí novely zákona o investičních pobídkách se otvírá možnost poskytovat u vybraných zón pobídku ve výši 300 tisíc korun na jedno pracovní místo.

Krajská tripartita svým usnesením opět požádala poslance a senátory zvolené za Karlovarský kraj, aby udělali maximum práce pro získání těchto prostředků do Karlovarského kraje. Například na nezaměstnaností postiženém Sokolovsku, kde funkční průmyslové zóny v současnosti citelně chybí.