Společnost Sedlecký kaolín (SK), která rozšiřuje záměry těžby na další místa poblíž Jenišova, Mírové či Nové Role, bude muset podstoupit velké vyhodnocení vlivu na životní prostředí, tedy takzvanou EIA. Navíc je aktuálně podezřelá, že v Božičanech pro rekultivaci lomu použila nežádoucí odpad.

"Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že Sedlecký kaolín bude muset podstoupit EIA. Týká se to nového lomu poblíž Mírové a rozšíření lomu v Jimlíkově," informoval starosta Jenišova Jiří Stehlík. Právě Jenišov je jednou z obcí, která vyhlásila Sedleckému kaolínu válku, a dobře si je toho vědom také místopředseda SK Radomil Gold. Kvůli možné těžbě předal Jenišov záležitost k soudu, na základě čehož si vydobyl i předběžné opatření, že SK tu stále těžit nemůže.

Jednatel SK Gold o EIA neměl zatím tušení. "Že tak ministerstvo rozhodlo? No, dalo se to čekat," reagoval místopředseda firmy.

Tragická nehoda na silnici I/6 v úseku U Střelnice.
Další smrtelná nehoda U Střelnice: Zemřel malý chlapec a jeho otec

Ten nevěděl ani o tom, že 29. července navštívili Božičany zaměstnanci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). A jejich závěry jsou alarmující. Inspektoři sem dorazili na základě podnětu ze dne 30. června, který se týkal činnosti SK v této obci. "Inspekce podnět prošetřila a shledala jej důvodným. Inspekčním šetřením bylo zjištěno, že v materiálech použitých k rekultivaci území se místy nacházejí nežádoucí příměsy odpadů - zbytky big bag pytlů, PET lahve, kbelíky, plastové fólie, kusy polykarbonátu, železo, plechovky, dřevěné palety, pražce, pneumatiky, část gumového pásu a další materiál," konstatovali inspektoři ve své zprávě ČIŽP. "Na základě skutečností zjištěných při inspekčním šetření dne 29. července provede ČIŽP kontrolu plnění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech se subjektem Sedlecký kaolín," napsali také.

Golda tato skutečnost samozřejmě nepotěšila, nicméně trvá na tom, že SK s tímto nežádoucím materiálem nemá nic společného. "Nic o tom nevím, ani o kontrole z inspekce, ani o tom, že by naše firma používala k rekultivaci takový materiál. My to určitě nebyli. A kdo? To fakt nevím," poznamenal jednatel Sedleckého kaolínu.

Závěry inspekce překvapily také starostu Božičan Miloše Kameše. „Vůbec jsem nebyl informován, že u nás v obci bude na kontrole inspekce. Nevím ani, o jakou lokalitu se přesně jedná,“ dodal starosta Kameš.