„Firma byla nucena uzavřít provoz pece číslo 1 a přistoupit k propuštění celkem padesáti zaměstnanců, včetně několika pracovníků provozu v Karolince v okrese Vsetín. Firma vzniklou situaci řeší v úzkém kontaktu s Úřadem práce v Karlových Varech a je připravena v této věci poskytnout úřadům státní správy maximální součinnost,“ informoval Tomáš Hečko za společnost Moser.