Průměrná mzda zaměstnanců v Karlovarském kraji ve třetím čtvrtletí roku dosáhla 20.786 korun. Meziročně to byl růst o 7,3 procenta, tedy 1414 korun. Ve srovnání s ostatními kraji jde po Praze o jeden z nejnižších nárůstů a mzdy v kraji i nadále zůstávají nejnižší v celé zemi, vyplývá to ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu. V Česku dosáhla ve třetím čtvrtletí průměrná mzda 24.089 korun.

Karlovarský kraj stále zůstává jediným krajem v Česku, kde průměrná mzda nedosahuje ani 21.000 korun. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, průměrná mzda tam dosahovala ve třetím čtvrtletí 30.641 Kč. V Plzeňském kraji, jenž sousedí s krajem Karlovarským, lidé ve stejném období pobírali 23.239 korun. Severní soused karlovarského regionu, Ústecký kraj, vykázal sice meziroční nárůst jen 5,9 procenta, ale průměrná mzda tam dosahuje 22.012 korun.

V Karlovarském kraji sice na jedné straně mzdy rostly, na straně druhé však klesal počet zaměstnanců. Práci tak mělo v regionu ve třetím čtvrtletí 92.100 lidí, což představovalo meziroční pokles o 2,3 procenta.

Snižování početních stavů zaměstnanců bylo spíše plošné, většího počtu lidí najednou se žádná z firem nezbavovala. Míra nezaměstnanosti dosáhla v kraji v říjnu 9,6 procenta a v porovnání s předchozím měsícem klesla o 0,2 procentního bodu.

V podnikatelské sféře se v Česku průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku zvýšila na 24.112 korun, tedy meziročně nominálně o 2,7 procenta a reálně o 0,9 procenta. V nepodnikatelské sféře představovala průměrná mzda 23.986 a byla tak meziročně nominálně vyšší o 1,1 procenta. Reálně meziročně ovšem klesla o 0,7 procenta.