Podezřelou výrobní šarži neperlivé minerálky Aquila Aqualinea, v níž Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla pro potraviny nepřípustné koliformní bakterie, nechala znovu otestovat společnost Karlovarské minerální vody. Podle Michala Donatha, mediálního zástupce společnosti, kontrolní analýza vzorků neprokázala přítomnost bakterií Escherichia coli. Analýzu provedla laboratoř Eurofins CZ.

„Výsledky nových rozborů potvrzují, že stojíme před limitovaným problémem, neboť nezávadnost zdrojů pramenité vody byla potvrzena samostatnými rozbory a výrobní technologie je na špičkové úrovni,“ konstatoval Donath. Karlovarské minerální vody se přesto rozhodly dobrovolně stáhnout z trhu i produkty nad rámec opatření uložených potravinářskou inspekcí. „Jde o neperlivou vodu Aquila Aqualinea balenou v jedenapůllitrových lahvích, vyrobenou v bezprostřední časové souvislosti s výrobky, u nichž vzniklo podezření na přítomnost nepřípustných látek. Konkrétně jde o vody vyrobené mezi dvěma kompletními sanacemi výrobní linky, tedy o šarže ze dnů 20., 23. a 24. května,“ vysvětlil mediální zástupce.

Spotřebitelé, kteří vodu značenou číselnými řadami 20.5.12/E, 23.5.12/E a 24.5.12/E dosud mají, se mohou podle Donathových slov obrátit na informační linku společnosti 800 11 10 11, kde si sjednají návštěvu obchodního zástupce. „Ten vodu vymění za výrobek z jiné šarže,“ dodal Michal Donath.