Jako předmět podnikání uvádí reklamní činnost, marketink a zprostředkování obchodu a služeb. Jak je to možné?

„Akcie společnosti Karlovarská městská jsou skutečně na majitele, tedy tak zvaně „anonymní". Nicméně, akcie vlastní město a fyzicky se nacházejí v trezoru města. Nejsou tedy v oběhu. Podle našich informací společnost momentálně řeší změnu formy akcií na akcie na jméno," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Zákon dává společnosti s akciemi na jméno několik možností. Do konce letošního roku je může buď zaknihovat, to je fyzicky uložit u Centrálního depozitáře cenných papírů; nebo imobilizovat, to je uložit u obchodníka s cennými papíry. „Pokud tak neučiní, datem 1. 1. 2014 se akcie na majitele automaticky ze zákona změní na akcii na jméno. Poslední možností je provést změnu z akcií na majitele na akcie na jméno ještě před 1. 1. 2014," doplnil mluvčí.

Podle vedení města budou každopádně od začátku příštího roku akcie Karlovarské městské akciemi na jméno, tedy „neanonymní". „Jejich majitelem vždy bylo a i po 1. lednu bude Město Karlovy Vary," doplnil mluvčí.

Karlovarská městská a.s. (dříve Leasureland Karlovy Vary a.s.) je také členem družstva na budoucí výstavbu bytových domů v Karlových Varech. Předsedou představenstva je Jiří Brož.

Anonymní akcie

Vedle Nauru a Marschalových ostrovů je Česká republika až do 1. 1. 2014 jedním ze států, které mají povoleny naprosto anonymní akcie. Anonymní akcie resp. akcie na doručitele v listinné podobě jsou typem akcií, které neobsahují jméno vlastníka dané akcie. Ten není registrován v žádném veřejně přístupném rejstříku, a proto je mnohdy naprosto nedohledatelný. Akcii v listinné podobě je možné převést pouhým rubopisem a předáním mezi fyzickými osobami.