Počet uchazečů proti říjnu klesl o 152. Takzvaných dosažitelných uchazečů, kteří mohou ihned nastoupit do práce, bylo na konci listopadu v Karlovarském kraji 10.187.

Nejvyšší nezaměstnanost je na Sokolovsku. Podíl nezaměstnaných tam v listopadu zůstal na sedmi procentech. Uchazečů o práci je v okrese 4521, o 27 méně než před měsícem.

Na Karlovarsku podíl nezaměstnaných klesl o 0,2 procentního bodu na 5,2 procenta. Bez zaměstnání je na Karlovarsku aktuálně 4502, o 87 méně než v říjnu.

Výrazně nejnižší je v kraji nezaměstnanost na Chebsku. V listopadu klesla už na 3,3 procenta, o 0,1 procentního bodu proti říjnu. Uchazečů o zaměstnání eviduje tamní úřad práce jen 2244, o 38 méně než před měsícem.

V kraji ale v porovnání s říjnem ubylo volných pracovních míst, a to z říjnových 4101 na listopadových 3689. Nejvíce, 1653 míst nabízí zaměstnavatelé na Chebsku.

Na Karlovarsku je poptávka po 1477 zaměstnancích. Na Sokolovsku s nejvyšší nezaměstnaností se nabízí jen 559 volných míst.

Tomu odpovídá i počet uchazečů na volné místo. Na Chebsku je to 1,4 uchazeče na jedno místo, na Karlovarsku pak tři uchazeči na místo a na Sokolovsku už 8,1 uchazeče na jedno volné místo. Je to čtvrtý nejvyšší poměr ze všech okresů České republiky.

Ze statistik Úřadu práce

Ke konci měsíce listopadu bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Karlových Varech

5 676 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50,4 %. V evidenci bylo 1 308 osob se zdravotním postižením, což bylo 11,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 472 absolventů škol všech stupňů vzdělání

a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 24 osob. Ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 103 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 2 124 uchazečů o zaměstnání.