Tři desítky z nich se proto podepsaly pod dopis adresovaný premiérovi Andreji Babišovi a vládě ČR. Docházejí jim síly i prostředky a bez pomoci státu se nedokáží s kumulací problémů vypořádat.

Na Sokolovsku má totiž v nadcházejících měsících přijít o práci kolem tisícovky lidí v rámci útlumu těžbya zpracování uhlí v sokolovském hnědouhelném revíru. Současně s tím musí celý region zcela neplánovaně čelit hrozbě zániku dalších tisícovek pracovních míst v kraji kvůli dopadům koronavirové pandemie na lázeňství, turistický ruch i další oblasti.

„Už nyní je Karlovarský kraj a především pak Sokolovsko strukturálně jednou z nejpostiženějších oblastí celé České republiky a musí se potýkat s celou řadou závažných problémů,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová. Region trápí zejména nejnižší HDP ze všech krajů České republiky, dlouhodobý propad výše HDP, jeden z nejnižších výnosů příjmů podle rozpočtového určení daní na jednoho obyvatele v rámci České republiky.

Dále jsou to nejnižší mzdy v rámci republiky, nejvíce u obyvatel se základním vzděláním. Také vysoká koncentrace sociálně vyloučených lokalit, obchod s chudobou, největší nárůst objemu exekucí v republice, patří mezi regionys nejvyšší trestnou činností nezletilých a nejvyšším úbytkem obyvatel z celé ČR.

„Tento vývoj povede vedle dramatického prohlubování současných problémů i k vzestupu dalších sociálně patologických jevů, ať už jde například o nárůst obecné kriminality, příklon k politickému extremismu a další,“ píší starostové v dopise adresovaném vládě a premiérovi.

„S řadou problémů se snažíme vypořádat sami, ale nyní se dostáváme do situace, kdy městům a obcím docházejí síly i prostředky a bez pomoci státu se nedokáží s kumulací problémů vypořádat. Žádáme vás, abyste tisícům lidí z našeho kraje dali naději a budoucnost. Každý stát je tak silný, jak silný je jeho nejslabší region,“ stojí v dopise od starostů.