I když průměrná hrubá měsíční mzda lidí v Karlovarském kraji ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla oproti stejnému období roku loňského o 3,3 procenta, obyvatelům kraje se oproti loňsku žije mnohem hůře. Jsou za tím rostoucí spotřebitelské ceny. "Ty se totiž v České republice ve sledovaném období zvedly o 15,8 procenta. Reálně tak došlo v našem kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve druhém letošním čtvrtletí až 10,8 procenta," upozornila Jana Špačková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Průměrná hrubá měsíční mzda v tomto období letos činila 34 725 korun. Je to vůbec nejnižší mzda v rámci celorepublikového srovnání. Nejvíce stále pobírají lidé v Praze, kde mzda činila 49 221 korun. "Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice, která je 40 086 korun, byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 361 korun," upřesnila Špačková s tím, že pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony, nejvýraznější v Ústeckém kraji, a to o 12,3 procenta.

Za celé první pololetí letošního roku průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Karlovarském kraji oproti stejnému období minulého roku přitom až o 5,6 procenta a dosáhla tak hodnoty 33 672 korun. "Co se týče počtu zaměstnanců v tomto sledovaném období, tak v Karlovarském kraji máme evidováno 81,7 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2021 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,7 procenta," dodala analytička.