Prvních dvě stě zaměstnanců propustila společnost Sokolovská uhelná (SUAS). Postupně by mělo z firmy odejít celkem tisíc pracovníků, a to kvůli ukončení provozu tlakové plynárny ve Vřesové, která zpracovávala hnědé uhlí. Podle vedení SUAS je to důsledek ukončení využívání uhlí a prudce rostoucích cen emisních povolenek. SUAS se pokoušela o dohodu s vládou a nabídla, že pokud se najde způsob, jak by stát těžařskou firmu zbavil nákladů na emisní povolenky, provoz prodlouží. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) to ale není možné.

Pro Karlovarský kraj, který nyní čelí propadu cestovního ruchu a problémům v lázeňství kvůli covidové pandemii, je to tak další rána. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj situaci nepodcenil. „Jednáme o tom už rok, a to s krajskou hospodářskou komorou (KHK), s úřadem práce i se starosty obcí a měst, jichž se propouštění dotkne. Sokolovská uhelná nám připravila predikaci pracovních pozic, takže přehled máme,“ uvedl hejtman. Krajskému úřadu se podařilo zajistit projekt Outplacement, na němž úzce spolupracuje s úřadem práce. Pokud firma po devět měsíců zaměstná propuštěného pracovníka, obdrží na něj 15 tisíc korun plus benefity. „Vím, že to zafungovalo a práci už takhle našlo přibližně 30 lidí,“ doplnil hejtman. Krajský úřad organizuje i takzvané firemní dnys obcemi, které postihne odchod pracovníků ze SUAS nejvíce. „Je to například Chodov. Už víme, že o práci přijde například 30 elektrikářů, takže firmy jim nabídnou, aby šli pracovat k nim,“ vysvětlil hejtman Kubis.

Podle předsedy KHK Tomáše Lindy by se komora ráda účastnila dalších jednání, která vedou Sokolovská uhelná a úřad práce. „Abychom pro konkrétní skupinu zaměstnanců mohli najít odpovídající uplatnění, jež mohou nabídnout právě členské firmy v hospodářské komoře. Navíc bychom chtěli uspořádat veletrh pracovních příležitostí na Sokolovsku, kde bychom právě mohli 'spárovat' lidi a firmy,“ uvedl předseda KHK Tomáš Linda.

Další možností, jak usnadnit život propuštěným lidem, je takzvaná renta. Pokud by vláda přijala novelu zákona umožňující zmírnění dopadů útlumu uhelné těžby, získali by zaměstnanci SUAS, které útlum postihne, nárok na státní pomoc 5300 korun měsíčně pod dobu 60 měsíců podle počtu odpracovaných let.