„I za této velmi složité situace se povedlo udržet hospodaření firmy v kladných číslech," uvedl Zbyšek Klapka, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený vedením ekonomického úseku. Společnost loni utržila za prodej výrobků, zboží a služeb 7,5 miliardy korun, což činilo téměř 90 procent provozních výnosů. V roce 2012 měla SUAS tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ve výši 7,7 miliardy korun.

Na tržbách se nejvýznamněji podílel prodej elektrické energie a souvisejících služeb. SUAS prodala 3,1 GWh elektrické energie a utržila z prodeje 4,3 miliardy korun. O rok dříve to bylo 4,7 miliardy.

Tržby za pevná paliva dosáhly loni celkové výše 1,8 miliardy korun, rok předtím to bylo 1,7 miliardy korun. Sokolovská uhelná prodala téměř tři miliony tun uhlí a multiprachu. K dalším významným produktům pak patřilo teplo, kterým Sokolovská uhelná zásobuje města Chodov, Nové Sedlo, Nejdek nebo Karlovy Vary. Loni ho firma prodala téměř dva terajouly a utržila 0,5 miliardy.

Prodej elektřiny představuje hlavní část příjmů společnosti. Hospodaření tak výrazně ovlivňuje dotování obnovitelných zdrojů. „Jestliže v roce 2006 doplácel spotřebitel na obnovitelné zdroje 28,26 koruny za každou megawatthodinu, loni už tento příplatek činil rovných 583 korun," uvedl ředitel divize Zpracování Sokolovské uhelné Pavel Homola s odvoláním na oficiální údaje Energetického regulačního úřadu.

Přes pokles tržeb společnost Sokolovská uhelná nesnižovala mzdy zaměstnanců. Firma zaměstnávala v roce 2013 celkem 3 856 lidí a průměrná mzda ve společnosti dosáhla výše 30.897 korun. I nadále tak patří mezi největší a zaměstnance nejlépe odměňující firmy v kraji. „Přestože za posledních pět let klesl počet zaměstnanců Sokolovské uhelné o 700 lidí, firma na mzdy vynakládá téměř stejné množství peněz," konstatuje Klapka. Sokolovská uhelná, aby udržela místa pro stávající zaměstnance, dlouhodobě nepřijímá nové zaměstnance s výjimkou vybraných specializovaných profesí.

V roce 2013 bylo v Sokolovské uhelné proinvestováno téměř 450 milionů korun. Na těžební části se jedná převážně o stavby, které zajišťují postup lomu a jeho efektivní vyuhlení. V rámci zpracovatelské části se jedná o stavby v oblasti výroby elektrické energie a tepla a o stavby zaměřené na zefektivnění provozu kombinátu ve Vřesové a jeho ekologizaci.

„Tržby za hlavní výrobky a služby propadly oproti roku 2010 o rovnou miliardu korun, v porovnání s rokem 2009 pak dokonce o plné dvě miliardy. Pokud chceme obstát, musíme na tuto situaci reagovat tedy zefektivnit výrobu, snížit náklady, hledat další rezervy," dodal Klapka.

V posledních letech dosahovala Sokolovská uhelná největšího zisku v roce 2008, kdy vykázala zisk 2,271 miliardy korun. Od té doby pozvolna klesá a loni se po mnoha letech zisk dostal pod jednu miliardu. Kromě ekonomické krize za to může i snižující se těžba uhlí, platba za emisní povolenky a v poslední době i propad cen elektřiny.