Personální smršť v tomto hotelu zahýbala celým karlovarským regionem a jako mina vybouchla i v Thermalu. Lidé se totiž bojí, že čistky budou pokračovat a přijdou o práci. To ale nový ředitel popřel. Změny v Thermalu překvapily také karlovarského primátora Petra Kulhánka (KOA), ředitele MFF Jiřího Bartošku i odcházející členy statutárních orgánů společnosti Thermal-F. Například Petr Zahradníček (TOP 09), bývalý člen představenstva, přirovnal vyhazovy ke Křišťálové noci a způsob odvolání, o němž neměli manažeři ani páru, považuje za výsostně neslušný. Naopak Jiří Vaněček (ODS), odcházející člen představenstva, změny očekával daleko dříve. „Vedle zástupců z řad zaměstnanců Ministerstva financí zde byli jmenováni i někteří představitelé bývalých vládních koaličních partnerů. Změnila se vláda, změnila se i tato nominace, takže žádné překvapení. S tímto vývojem musí počítat každý, kdo takový mandát přijímá a vykonává," uvedl.

V jednom se ale všichni výše jmenovaní shodují. S generálním ředitelem Josefem Pavlem se spolupracovalo velmi dobře a hospodářské výsledky odcházejícího vedení Thermalu byly téměř vynikající. A právě proto argumenty, kterými ministerstvo financí vyhazovy zdůvodňuje, odmítají.

Podle Radka Ležatky, mluvčího ministerstva, to byla nespokojenost akcionáře s hospodářskými výsledky společnosti v posledních letech. „Ekonomický potenciál vidíme vyšší. Nový generální ředitel svou funkci vykonává počínaje včerejším dnem, jedná se o dlouholetého manažera v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu," uvedl včera. Ke změnám došlo podle něj i kvůli zvýšení efektivity řízení a snížení nákladů, kdy se počet členů představenstva snížil z šesti na tři a počet členů dozorčí rady dokonce z devíti na tři.

Podle Petra Zahradníčka je možné souhlasit s redukcí členů představenstva a dozorčí rady, ne už však se samotným způsobem odvolání orgánů a výběrem nově jmenovaných osob.

„Vyhazov všech, dodnes mi to oficiálně nikdo nesdělil, je fackou do té doby fungujícího vedení hotelu, postrádající navíc jakoukoliv logiku v souvislosti s kontinuitou pozitivního vývoje rozvoje hotelu. Pan Babiš, který se neustále zaštiťuje odborníky, obsadil posty v orgánech společnosti tak, že tam dosadil zřejmě své kamarády. Ano, to může, jen to není to, co říká," zdůraznil. Jako příklad uvedl Zahradníček to, že například členem představenstva se stal karlovarský advokát Tomáš Ficner.

„Je normální, aby členem představenstva Thermalu byl advokát, který zastupoval v soudním sporu protistranu? V případě ANO asi ano. Jestli se takto chová ANO na státní úrovni, co můžeme očekávat od reprezentantů této strany na úrovni komunální," nešetří kritikou šéf krajské TOP09 Zahradníček.

Tlak se očekával

Podle krajského předsedy ODS Jiřího Vaněčka se tlak na změnu a dosazení vlastního generálního ředitele předpokládat dal a toto se i naplnilo. „Hotel jako takový měl do vypuknuti „ukrajinské krize" dobré výsledky v obsaditelnosti a také za poslední dobu se dostal do černých čísel. Tak tomu rozhodně v minulosti nebylo. Je však nutné korektně říci, že za toto poslední období proběhly značné investice a přístup jediného akcionáře reprezentovaného Ministerstvem financí byl velmi vstřícný. Zda v kontextu výše těchto investic se nyní zdá dosažená ziskovost jako malá, je otázka na toho, kdo situaci tak hodnotí," uvedl Jiří Vaněček. A na závěr si k Thermalu neodpustil malé popíchnutí. „Máme novou vládu, nové představenstvo, novou dozorčí radu, nového generálního ředitele. Systémově však jede vše ve starých kolejích. Současný ani minulý generální ředitel nebyl vybrán v otevřeném vyběrovém řízení, a tak byl a zůstane i v budoucnosti závan politické nominace i na této výkonné funkci, což je velká škoda. I tak přeji novému vedení a hotelu samotnému úspěšné zvládnutí současných mezinárodně politických těžkostí a další rozvoj."

Město změny překvapily

Primátor Petr Kulhánek nezastírá, že změny ve vedení hotelu Thermal ho překvapily. „Z mého pohledu odvolaný ředitel Pavel má za sebou výrazné, viditelné a pozitivní výsledky jak v ekonomice hotelu, tak z pohledu jeho postupné modernizace. Komunikace mezi městem a vedením Thermalu byla a doufám, že bude i nadále, na nadstandardní úrovni řešili jsme společně řadu věcí a vzájemně si vycházeli vstříc," konstatoval primátor Kulhánek. A jmenoval například veřejné osvětlení celého území, úpravy komunikace pod Thermalem, prostranství kolem hotelu nebo těsnou spolupráci při organizaci významných akcí jakými jsou MFF, Karlovarský půlmaraton nebo Zahájení lázeňské sezony.

Spolupráce je nezbytná

„Musíme si uvědomit, že kooperující vztah města a Thermalu je nezbytností už vzhledem ke skutečnosti, že celé území ve vlastnictví Thermalu tvoří v podstatě třetinu obchodně-správního centra města. Budu tak jednoznačně usilovat o to, aby vzájemná komunikace se i do budoucna nesla v duchu partnerství, kdy jeden bez druhého se neobejde," zdůraznil primátor. A doplnil, že už dříve také požádal Ministerstvo financí, aby město bylo informováno o záměrech státu, jak bude s Thermalem dále nakládat, a mohlo se k těmto úvahám vyjádřit. „Jistě nikdo nechce dojít naplnění černého scénáře, kdy nyní čistě hypoteticky dojde k privatizaci hotelu včetně příslušejícího území, přičemž nový vlastník může dojít k rozhodnutí, že si celý areál uzavře pro veřejnost a o MFF nebude stát. Městu by tak přibyla rozsáhlá nepřístupná oblast v centru města a naopak by asi přišlo o filmový festival. Proto nabádám k maximální obezřetnosti v úvahách a záměrech, jak s touto dominantou naložit," neskrývá obavy první muž města.

Bartoška doufá…

Že se v symbióze hotelu Thermal s mezinárodním filmovým festivalem nebude nic měnit, doufá i prezident MFF Jiří Bartoška. „S hotelem jsme před časem uzavřeli smlouvu na dalších pět let s pětiletou opcí. Rád bych předpokládal, že to se nezmění. O změnách ve vedení hotelu jsem nevěděl, dozvídali jsme to během festivalu postupně. Spolupráci s ředitelem Pavlem mohu po šesti letech, kdy jsme s ním festival absolvovali, hodnotit jako výbornou. A věřím, že tomu tak bude i s novým vedením hotelu," uvedl Jiří Bartoška.

Hotel Thermal vnímá jako regionální záležitost, nikoliv čistě karlovarskou, hejtman Josef Novotný (ČSSD). Už proto, že je centrem Mezinárodního filmového festivalu a řady dalších významných akcí majících význam pro celý region. „I proto nás zajímá, co se tam vlastně děje. Byl jsem docela překvapený a tak trochu i rozčarovaný. Příliš jsem nepochopil důvod tohoto kroku. Kdyby byl hotel ve ztrátě, ale jeho hospodaření bylo ziskové a výnosy se rok od roku zvyšovaly. Takže je to přinejmenším trochu divný krok," poznamenal Novotný.

Jak to vidí Křováček?

A jak vidí budoucnost hotelu Thermal nově jmenovaný generální ředitel Daniel Křováček?

„Uvědomují si, že řízení lázeňského hotelu Thermal představuje velkou zodpovědnost, kterou jsem připraven se svými dosavadními zkušenostmi s řízením hotelů a v cestovním ruchu přijmout. O řízení a dalším rozvoji lázeňského hotelu Thermal mám již svou představu a zpracovaný ucelený koncept, se kterým bych však nejdříve rád seznámil představenstvo společnosti. Poté jej samozřejmě představím i veřejnosti," konstatoval.

Daniel Křováček podle obchodního rejstříku podniká ve firmě Lenet a pracuje pro obchodní oddělení společnosti Lázně Bělohrad.