Proto vidí v Domově potřebu vytvoření příznivého prostředí pro výchovu takto znevýhodněných dětí. Pokud by Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni vyhrál v programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme”, financoval by z příspěvku dětské hřiště.

„Projekt jsme zaměřili na zvelebení prostor zahrady, která se nachází přímo u domova. V současné době zde ale nemáme potřebné zázemí, a tak bychom rádi na zahradě vybudovali dětské hřiště“, uvádí k projektu Alena Patejdlová z Domova sv. Zdislavy, který pečuje o matky s dětmi v tísni.

„Naším cílem je zvelebit prostory krásné zahrady. Za získané finanční prostředky pořídíme houpačku a kolotoč. Přejeme si, aby se u nás děti cítily dobře,“ dodává Patejdlová.

Základem pomoci ze strany Domova je nabídka dočasného ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí či zprostředkování základního poradenství.

Matkám s dětmi a těhotným ženám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením je nabídnuta příležitost a možnost, která jim pomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.