Kontrakt přesáhl 3,5 milionu eur. Technici vyměnili více než 8 000 starých žárovek za moderní LED světelné zdroje. Podle energetického auditu společnosti ICS Systémy by měla nová technologie ušetřit až 80 procent energie. Příkon jednotlivých LED zdrojů se pohybuje v rozmezí 20 až 50 wattů oproti původním až 200 W žárovkám.

Dodavatelem LED zdrojů pak byla další karlovarská firma HDT Impex, která světelné zdroje sama vyvíjí a vyrábí více než deset let. Samotná výměna světel trvala půl roku a zahrnovala celou řadu typů osvětlení od silniční přes pouliční a specifická světla pro historickou část města.

Zajímavostí je, že výměna osvětlení byla financována formou PPP projektu (spolupráce veřejného a soukromého sektoru), který není v České republice vůbec rozšířen a většina pokusů o jeho zavedení zkolabovala. Veškeré financování probíhalo ze soukromých zdrojů společností a s účastí české banky. Město Ohrid tak nemuselo do výměny investovat své finance a osvětlení bude spláceno z úspor elektrické energie.

Slavnostního předání tohoto projektu se kromě zástupců obou dodavatelských firem účastnil také starosta Ohridu Nikola Bakračeski a také velvyslanec České republiky.