„Přestože na našem území platí dlouhodobě jedna z nejnižších cen vodného a stočného, která se ani v roce 2015 nezvýší, daří se nám soustředit dostatek prostředků na nezbytné projekty do obnovy i rozvoje vodohospodářské infrastruktury bez zatěžování obecních rozpočtů," uvedl předseda sdružení obcí Josef Hora.

V roce 2014 se s pomocí dotace Ministerstva zemědělství dobudoval kanalizační systém v Božičanech. Začala také výstavba kanalizace v Děpoltovicích, která by měla být hotová letos. Oba systémy budou napojeny na čistírnu odpadních vod v Nové Roli, která bude do té doby modernizována a rozšířena.

Kanalizace se staví i v Mírové s napojením na čistírnu v Chodově. Chyše má od roku 2014 novou čistírnu odpadních vod a letos zde bude dostavěna i kanalizace. V letošním roce se zahájí obdobný projekt v Abertamech, kde má být dobudována kanalizace s přečerpáním odpadních vod na čistírnu v Perninku. Kanalizace s novou čistírnou se má stavět i ve Vrbici a Nových Hamrech.

V roce 2014 pokračovaly v Karlových Varech dva významné investiční projekty, jejichž dokončení se plánuje letos. První projekt se týká nejvýznamnějšího vodárenského objektu sdružení úpravny vody Březová, ze které má pitnou vodou třetina obyvatel Karlovarského kraje. Předpokládané náklady na rekonstrukci úpravny Březová dosáhnou asi 60 milionů Kč.

Druhý projekt se týká karlovarské čistírny odpadních vod. Už loni začala příprava projektu na instalaci technologie nízkoteplotní sušárny kalů. Celkové náklady na instalaci nové sušárny včetně stavebních, technologických a dalších úprav dosáhnou zhruba 40 milionů korun.

Kromě toho se v Karlových Varech budou rekonstruovat vodovodní a kanalizační sítě za asi 40 milionů Kč v souvislosti s plánovanými opravami povrchů komunikací.