Všechny tyto požáry se obešly bez škody a byly spíš menšího rozsahu. Důvodem takto vysokého počtu venkovních požárů může být mimo jiné i slunečné a suché počasí během takzvaného babího léta. Oproti minulým letům výrazně narostl počet venkovních požárů. „Dokud bude trvat slunečné počasí, je na místě větší opatrnost při používání otevřeného ohně ve venkovním prostředí, všude je plno suché trávy a suchého spadaného listí, kdy riziko vzniku požáru v tomto období je velmi vysoké,“ uvedl mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal. Podzim je časem, kdy zahrádkáři či majitelé domů pálí suchý biologický odpad.

V těchto případech je nutné důkladně zabezpečit, aby se oheň z místa pálení nikam nerozšířil. Pokud se již tak stane, tak bez zbytečného odkladu ihned volat hasiče.

Požáry lesního porostu, trávy či listí likvidovali hasiči během října v Teplé, Těšovicích, Hradišti, Šindelové, Ostrově, Kynšperku, Bukovanech, Kladské, Rotavě, Valči, Kraslicích, Vernéřově, Horním Slavkově či Karlových Varech.