Cyklista jedoucí pocestě mezi Bečovem a Mariánskými Lázněmi sivpondělí 31.srpna odpoledne všiml hustého dýmu vycházejícího zlesa vedle silnice ahned tooznámil natísňovou linku112.

Na místo vyjeli profesionální hasiči zToužimi adobrovolní hasiči zBečova. Záchranáři po příjezdu na místo zjistili, že oheň na ploše 10×10 metrů je vtěžce přístupném terénu na skále ašíříse směrem nahoru, kdestála dřevěná chata ahrozilo, žeji plameny zasáhnou.

Jediným možným řešením, jak zabránit šíření požáru, bylo vyšplhat na skálu a pomocí hadicového vedení likvidovat šířící se oheň z vrcholku. Pro dostatečnou zásobu vody byli namísto povoláni sesvou technikou idobrovolní hasiči zHorního Slavkova.

Díky téměř horolezeckému výkonu hasičů byl požár lokalizován zadvacet minut aúplně zlikvidován zahodinu.

Celá situace se odehrávala nad železničními kolejemi, proto krajské operační ainformační středisko HZS informovalo České dráhy. Naštěstí byla natrati výluka anehrozilo tak, žezasahující hasiče ohrozí projíždějící vlak.

Přiudálosti nedošlo kžádnému zranění, škoda také žádná nevznikla.

(hzs, dm)