Kristýna Cejnarová a Lucie Bášová z Mumdoo propojují matky na mateřské s firmami, které potřebují externí spolupráci na různých projektech.

„Ačkoli je na trhu akutní nedostatek kvalifikované pracovní síly, kdy máme rekordně nízkou nezaměstnanost a dle statistik Úřadu práce je více volných pracovních míst než je uchazečů, tak si mnozí zaměstnavatelné nijak koncepčně nevšímají početné skupiny rodičů na rodičovské, které mají ve svých řadách. A že si firmy neuvědomují velké ekonomické i reputační dopady toho, když „své“ rodiče nechávají bez pozornosti po celou dobu rodičovské. Oni se pak mají třeba obavu vrátit / nemohou se vrátit na plný úvazek a firmu to stojí další statisíce korun na hledání a zaškolení nového člověka. Z reportu vyplývá, že jednoznačně největší motivací pro rodiče, aby pracovali již při rodičovské, je právě udržení psychické pohody a seberealizace, což jednoznačně souvisí s okřídleným „šťastná matka – šťastné dítě“,“ uvádí Lucie Bášová.

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Mezi druhým a čtvrtým rokem života dítěte, kdy většina žen ukončuje rodičovskou dovolenou a dochází ke zvýšení možností zajištění alternativní péče (individuální hlídání, institucionalizovaná péče jako jsou jesle, dětské skupiny či školky) – ženy nejčastěji preferují kombinaci flexibilních částečných úvazků a práce na projektové bázi. Pro úspěšné zapojení žen zpět do pravidelného pracovního procesu se jako klíčová jeví nabídka zkrácených úvazků na straně zaměstnavatele. 

Komunikace

Podle získaných dat by se drtivá většina žen (97 %) čerpajících mateřskou nebo rodičovskou dovolenou ráda alespoň částečně vrátila do pracovního procesu. Přesto téměř každá druhá žena, která by si přála pracovat, nepracuje. Více než 50 % žen nedostává automaticky odesílané informace pro běžné zaměstnance firmy, ani nejsou cíleně kontaktovány zástupcem společnosti. V souvislosti s touto skutečností 63 % z nich uvádí, že se necítí být dobře informovány o aktuálních pracovních nabídkách a možnostech u svého zaměstnavatele, jakými jsou nabídky částečných a plných úvazků nebo jiných typech spolupráce.

„Maminky jsou velmi efektivní pracovnice.“:

| Video: Youtube

Motivátory a překážky

Tři nejzásadnější aspekty (seřazeno dle důležitosti), které ženy motivují zvažovat návrat do práce, jsou psychická stránka a udržení pohody, seberealizace a profesní identita a následně až finance. Částečná práce při mateřské dovolené má mimo jiné pozitivní dopad na duševní zdraví žen (34 %), jelikož pomáhá předcházet dalším negativním vlivům jako je pocit izolace a osamění. Právě osamění je během mateřské a rodičovské téma, které se dotýká drtivé většiny matek. close Miminka z celé České republiky info Zdroj: deník/Jan Lakomý zoom_in Newsletter Moje rodina přináší články o rodinném životě, rodičích a dětech všeho věku.

Jak zajistit, aby práce byla pro ženy přínosem a ne zátěží? Faktorem číslo jedna je nabídnout takovou formu spolupráce, která je pro daného zaměstnance zvládnutelná s ohledem na další povinnosti, v tomto případě péči o dítě. V druhém kroku je potřeba v rámci takového úvazku počítat s adekvátním množstvím práce a umožnit ženám, aby si zvolily místo a čas jejího výkonu. Posledním aspektem je ponechat zaměstnanci autonomii nad plněním jednotlivých úkolů a hodnotit primárně výstupy, nikoliv průběh odvádění práce. 

Mimo výše zmíněné vhodné nastavení procesů a pracovního prostředí na straně zaměstnavatele je pro úspěšné zapojení matek klíčová i podpora jejich okolí.

Překážky pro pracující rodiče

Zajištění péče 

Odborníci i široká veřejnost dlouhodobě upozorňují na chybějící kapacity předškolních institucí, přičemž například na území hlavního města je situace kritická. Průměrně je v Praze odmítáno 18 % dětí, které dosáhly věku tří let a ze zákona tak mají nárok na docházku. Podle studie vypracované Institutem plánování a rozvoje Prahy z roku 2020 chybí aktuálně ve školkách stovky míst na 77 územních celcích. Rodiče mladších dětí tak často musí volit jinou alternativu buď individuálního hlídání, nebo soukromého předškolního zařízení. Pokud zvolí druhou variantu,vstupuje do hry ještě téma dětské nemocnosti. 

Finanční stránka

Je nutné zmínit, že obě výše zmíněné možnosti zajištění péče jsou finančně nákladné, průměrná cena hodiny hlídání soukromou chůvou v Praze je aktuálně 208 Kč, což odpovídá hrubé mzdě 42 050 Kč při plném úvazku. Medián mezd žen, které v České republice v 98 % případů čerpají rodičovskou dovolenou, se však v prvním kvartálu 2023 pohyboval výrazně pod touto úrovní (31 856 Kč) , což poukazuje na fakt, že čistě pokrytí nákladů na zajištění péče je pro velkou část populace nedostupné.

Výstupy a doporučení 

Z výše popsaných důvodů je téma zapojení žen pečujících o malé děti zpět do práce velmi komplexní. Je zřejmé, že ke zlepšení je nutné nejprve otevřít celospolečenskou diskuzi a poté v součinnosti s veřejnými institucemi a firmami měnit nejen pracovní prostředí, ale především postavení a vnímání žen a jejich úlohu ve společnosti jako takovou. 

Co by se mělo změnit?

Veřejná správa a její orgány:

- Zajištění dostupnosti předškolní péče (jesličky, školky, dětské skupiny).
- Navýšení podpory částečných úvazků.
- Podpora podnikatelského prostředí, které firmám umožní nabídnout více ženám s malými dětmi vhodné pracovní podmínky.
- Přijetí kroků vedoucích ke snížení rozdílů mezi odměňování mužů a žen.
- Normalizace péče o dítě oběma rodiči a podpora mužů v čerpání rodičovské dovolené.

Ženy:

- V předstihu se informovat o dostupnosti míst v předškolních institucích.
- Nastavení komunikačních kanálů a možnosti kontaktu se svým nadřízeným nebo zástupcem firmy před odchodem na mateřskou dovolenou.
- Otevírání diskuze ohledně zapojení žen pečujících o malé děti zpět do práce.
- Informovat se o možnosti podpory a nebát se požádat o pomoc.
- Informovat se o svých právech a povinnostech v oblasti zapojení zpět do práce.

Firmy:

- Rozšíření nabídky flexibilní práce u pozic, které to umožňují, především s ohledem na místo a čas výkonu práce.
- Navýšení dostupnosti zkrácených úvazků a podpora alternativních forem spolupráce (DPP, DPČ atd.).
- Zřízení nebo finanční podpora předškolních vzdělávacích institucí (firemní školky, dětské skupiny).
- Nastavení efektivní oboustranné komunikace s ženami čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou.
- Nastavení transparentního odměňování.
- Zajištění benefitů mířených na období narození dítěte a následné péče.
- Nastavení firemní kultury, která umožňuje ženám i mužům skloubit práci s péčí o děti.
- Podpora networkingových a mentoringových programů, které poskytnou ženám podporu během návratu do pracovního prostředí.

Detaily o reportu

Data byla sbírána v období květen - červen 2023 a celkem se průzkumu zúčastnilo 1193 respondentek. 

Autorky reportu

Lucie Bášová, spoluzakladatelka Mumdoo
Kristýna Cejnarová, spoluzakladatelka Mumdoo
Andrea Hermanová, Senior konzultantka v týmu Poradenství v oblasti lidského kapitálu společnosti Deloitte