Nejčastějším oboustranným tématem v poradně Akademie rodičovství je škola. S čím často rodiče a děti přicházejí?
Je to jako by se život našich dětí smrsknul do známek. I když dnes většina rodičů tvrdí, že jim na známkách nezáleží, stejně je hlavním tématem škola. Mám hypotézu, že je to silně podpořeno prostředím, ve kterém se usídlil názor, že úspěšné a spokojené dítě je dítě s dobrými školními výsledky a mnoha kroužky. Rodičovská sebedůvěra je často postavena na tom, zda takové dítě vychovají. Co umí, zvládá a jak je úspěšné.

Finanční gramotnost je pro dosažení úspěchu a finanční stability klíčová. Lidé by si ji měli osvojovat už od útlého dětství:

close Iva Kyselá, terapeutka a spoluzakladatelka organizace Akademie rodičovství. info Zdroj: Se souhlasem Ivy Kyselé zoom_in Iva Kyselá, terapeutka a spoluzakladatelka organizace Akademie rodičovství. Jak to vnímají děti?
Od dětí je slyšet zjednodušený názor: „Moji rodiče mě mají rádi jen, když mám dobré známky. To se radují. Když mám špatné známky, jsou smutní, naštvaní a ptají se: ‚Proč?‘ Ale já chci zažívat pocit, že jsem pro ně dobrá/ý, i když dostanu trojku.” Rodiče velmi často řeknou, že je za tím strach. Bojí se, protože chtějí, aby jejich dítě bylo v dospělosti spokojené, sebevědomé a samostatné.

Cizí jazyk se učí stále mladší děti. S angličtinou mnohdy začínají už dvouletá batolata v jeslích a školkách:

Na jaký život v dospělosti děti připravovat?
To je výborná otázka, poněvadž si myslím, že to jako rodiče ani nemůžeme vědět, jelikož standardní jistoty mizí. Myslím si, že rozvíjet u dětí kritické myšlení a schopnosti, které vedou k ověřování informací je základ vzdělání. Chtít se učit, aby věděly a uměly to použít v praxi. Aby se nenechaly ošálit nepravdami a věřily sobě. Cesta k tomu je především přes důvěrný a bezpečný vztah s rodičem, který umožní dítěti experimentovat, zkoušet a věřit mu, že to zvládne. Dítě se učí nejen ve škole, ale od rodičů a později především prožitými zkušenostmi a jejich důsledky.

Finanční gramotnost je pro dosažení úspěchu a finanční stability klíčová:

Všímáte si nějakých problémů, s nimiž se rodiny potýkají spíše až v poslední letech, například těch spjatých s izolací při covidové pandemii?
Děti si za covidu zažily úplně nový přístup k učení a školní docházce. Do školy se nechodilo a vzdělávalo se on-line. A děti jsou tvůrčí, přizpůsobivé, rychle se učí a dokážou kreativně reagovat. Mnohem více se teď potkávám s tím, že se děti rozhodnou do školy nejít. Neznamená to jen nepřijít na den, když se píše test, na který se dítě nenaučilo. Mluvím i o týdnech či měsících. S tím jsem se před covidem tak často nesetkávala.

close Rodina a děti. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Rodiče chtějí, aby jejich dítě bylo v dospělosti spokojené, sebevědomé a šťastné. A myslí si, že vzdělání mu to zařídí.

Problémové dítě

Jak moc členy rodiny ovlivní, když se dítě s neukončenou školní docházkou stane z jejich pohledu „problémovým“?
Všechny členy rodiny to ovlivní významně. Někdy je za tím přetrvávající úzkost, strach z lidí, šikana, potíže s učením, chováním nebo s přístupem učitele. Dítě chce často svým chováním změnit fungování rodičů a jejich přístup k němu. Například při rozvodu rodičů nebo v situaci, kdy se od něj z pracovních důvodů odlučuje do zahraničí ten rodič, který ho ochraňoval a příliš toho po něm nevyžadoval.

Kdy, a je vůbec vhodné dítě nechat doma a umožnit mu nejít do školy? Mají mít děti právo na sick day nebo den pro duševní zdraví?

close Projekt Miminka a maminky. info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in

A co další terapie, které Akademie rodičovství poskytuje? Pomáháte třeba také dospělým jednotlivcům, například rodičům, kteří zůstanou z nějakých důvodů odříznuti od své rodiny?
S těmito případy se často nesetkávám. Ale určitě bych takovému rodiči dala emocionální podporu, ujistila ho, že jsou jeho pocity a emoce v pořádku a že je těžké unést touhu být s dítětem a smutek z bezmoci. Probrali bychom praktické rady, co se dá v takové situaci dělat. Podpořila bych komunikaci s dítětem, alternativy kontaktování dítěte jako psaní dopisů, videohovor, mobilní hovor, e-mail, SMS a podobně. Smyslem je, aby se nepřetrhl kontakt s dítětem a zůstala mu blízkost rodiče. Doporučila bych právní poradenství specializující se na rodinné právo a posílení rodičovských kompetencí, aby si rodič věřil a nepadal do beznaděje, výčitek svědomí nebo pocitu selhání. Nabídla bych také vytvoření plánu, jak postupovat, aby měl klient představu a naději.