Nachází se v konečné fázi rekultivací. Byly zde provedeny zemědělské a lesnické rekultivace. Prochází tudy cyklostezka, která měří 14 km a je na ní sedm odpočívadel.