KDY: čtvrtek 18. září od 17 hodin
KDE: Městská knihovna Ostrov
ZA KOLIK: 100 korun

Nosnou linií jsou události let 1938a 1939. Akce začíná v 17 hodin a zájemci se dozvědí o osudech letcůz Plzeňska a Karlovarska a jejich službě v letectvu ČSR do okupace. Připomenuty budou osudy Františka Nováka, jednoho z nejlepších akrobatů nejen období první republiky. Hovořit se bude o pilotech Václavu Jíchovi, Josefovi Hubáčkovia dalších. Zmíněn budei příběh poručíka Karla Bečváře, absolventa vojenské akademie v Hranicích, nebo stíhacího pilota Karla Pošty, který létal na letounech Avia B-534.