První zmínka o kostelu, filiálním ke kostelu sv. Anny v Sedleci, pochází z roku 1293. Tehdejším pražským biskupem Tomášem byl kostel nazýván kaple při Nové Roli. Z této doby je zachován zbytek původního zdiva v zadní části presbytáře a sakristie. Během následujících staletí prodělal kostel několik úprav. V roce 1355 se stal kostel farním a byl k němu ustanoven farář Mikuláš z Brunnersdorfu. V 16. století byly položeny základy hlavní části dnešní lodi kostela. Jedná se o jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem, je krytý vysokou šindelovou sedlovou střechou s valbovou šindelovou střechou nad závěrem.