Dne 24. července bude akce doplněna o oblíbenou Anenskou pouť s krušnohorskými výrobci, historickými kolotoči, dílničkami pro děti pod širým nebem a dalšími akcemi. Akce trvá od 21. až 24. července, Boží Dar.