Lomová stěna tak vytváří typické čedičové varhany, jež jsou v této oblasti ojedinělým jevem. Léta se usilovalo o přerušení těžby čediče, a dnes je tak místo chráněné.