KDY: po-ne 10 až 16 hodin
KDE: Letohrádek Ostrov
ZA KOLIK: zdarma

U příležitosti 150. výročí úmrtí významného českého básníka, sběratele lidové slovesnosti a představitele literárního romantismu Karla Jaromíra Erbena připravil Letohrádek Ostrov výstavu ze svých sbírek s názvem Odkud známe Vodníka a Polednici?, představující práce Ludmily Jiřincové, Stanislava Suchardy, Vlastislava Hofmana, Jana Konůpka, Emilie Tomanové a Jaroslava Vodrážky. Výstava v letohrádku, pobočce Galerie umění Karlovy Vary, potrvá do konce letních prázdnin a vstup na ni je zdarma.