KDY: 14 a 15. září 2019 od 10:00 hodin
KDE: Lidový dům Stará Role
ZA KOLIK: 70 korun

Lorem ipsum dolor sit amet…