Chráněné území s rozlohou 46,7 ha bylo vyhlášeno 20. května 2014. Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita s mozaikou vlhkých biotopů, ve kterých žijí vzácné druhy rostlin a živočichů.