Inscenace patří v repertoáru Alfy společně s Johanesem Doktorem Faustem a Jenovéfou mezi hry českých lidových loutkářů. Jejím režisérem je Tomáš Dvořák, vyhlášený a respektovaný u nás i v zahraničí právě kvůli návratu k českým loutkářským kořenům a schopnosti zpracovat původní látku s úctou k tradici a zároveň s ohledem na současného diváka. Ke všem těmto 'kusům' navíc vytvořil i velmi originální kolekce loutek z nejrůznějších běžných předmětů.

Samotné představení Don Šajn je osobitou variantou španělské pověsti ze 14. století o svůdci žen donu Juanovi a jejích pozdějších dramatických zpracování.

Čekání na představení si diváci mohou nově zpestřit záznamem staršího představení, které Alfa zveřejňuje ve čtvrtek a jsou přístupné vždy sedm dní. Tentokrát jsou to Pohádky ovčí babičky.