Do kasiček lze přispět do neděle 

KD\: fyzicky do 24. ledna, on-line do 30. dubna
KDE: www.dchp.cz, případně www.trikralovasbirka.cz

Letošní ročník Tříkrálové sbírky poznamenala vládní opatření, a tak se změnil i způsob, jak ji lze podpořit. Místo koledníků, kteří každoročně obcházejí domovy a vybírají příspěvky, mohou zájemci přispět vhozením svého finančního daru do stacionárních kasiček označených logem charity nebo zaslat obnos on-line na webu trikralovasbirka.cz. Přispět lze také zasláním dárcovské SMS.

Tato cesta však zatím nepřináší takový úspěch jako tradiční koledování. Loni bylo vybráno v Plzeňském a Karlovarském kraji téměř šest milionů korun, letos to k 20. lednu bylo necelých 390 tisíc korun. Částečné zmírnění propadu může přinést ještě otevření kasiček, které budou k dispozici do 24. ledna.

„Velmi si vážíme dosavadní pomoci, ale dál vyzýváme spoluobčany k podpoře charitních sociálních služeb. Charita koná službu ve prospěch potřebných lidí a Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem této pomoci, protože veřejné zdroje a zdroje uživatelů na zajištění provozu služeb nestačí,“ sdělil Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.
Seznam kasiček je na webu www.dhcp.cz, on-line bude možné příspěvky zasílat až do 30. dubna.

Rotavské kameny byly vulkánem 

KDY: Celoročně bez omezení 
KDE: Rotava u Sokolova

Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Nachází se v obci Rotava nedaleko Kraslic. Jde o státem chráněnou přírodní památku. Varhany jsou součástí třetihorního vulkanického pásma, které protíná severozápadní Čechy od severního Bavorska do Polska. Ačkoliv v této zóně najdete desítky příkladů sloupcovité odlučnosti čediče, zvláště v oblasti Doupovských hor a Českého středohoří, jenom málokterý je tak krásný a zasazený do malebné přírody jako právě Rotavské varhany. Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů, které skutečně připomínají varhanní píšťaly. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem. Čedičové sloupce vznikly v důsledku chladnutí lávy. Prudké ochlazení vyvolalo v tuhnoucím lávovém proudu vnitřní pnutí a smršťování. Pokud vystoupíte z levé strany na vrchol, můžete se projít po čedičovém hřebenu a vychutnat si výhled na Rotavu a Kraslicko. 

Virtuální výstava Mezi povinností a svědomím

KDY: kdykoliv
KDE: on-line na webu

Výstava s názvem Mezi povinností a svědomím se zaměřuje na bezpečnostní složky působící v Protektorátu Čechy a Morava, především na jižním Plzeňsku. Jejich strukturu, vývoj a výklad o vybraných osobnostech doplňují exponáty v podobě palných zbraní, instalace četnické stanice a příslušníka Protektorátního policejního praporu Čechy během nasazení v Říši. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, jež výstavu připravilo, je sice kvůli epidemiologickým opatřením uzavřeno, a expozice tak není přístupná, zhlédnout ji můžete ale virtuálně prostřednictvím webové stránky bit.ly/3npctNd.

Židovský hřbitov na Novém sedlišti 

KDY: Kdykoli
KDE: Nové Sedliště

Téměř 250 náhrobků nebo jejich zbytků se dochovalo na židovském hřbitově v Novém Sedlišti. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1703. Hřbitov se nachází v lesíku západně od obce. Tou vede zeleně značená turistická trasa, po níž se můžete vydat do nedalekého Starého Sedliště, kde je vlaková stanice, nebo opačným směrem na Přimdu, kde je zřícenina nejstaršího kamenného hradu u nás.

Sedmihoří na dlani 

KDY: Kdykoli
KDE: Semněvice

Výhled na krajinu Přírodního parku Sedmihoří a Českého lesa se vám po zdolání pouhých třinácti schodů naskytne z vyhlídkové věže v Semněvicích, u které se rovněž nachází altán s posezením a odpočinkové herní prvky. Pět metrů vysoká dřevěná plošina byla postavena v roce 2012 v rámci česko-německé spolupráce. 

Knihovna v Nýrsku rozváží knihy 

KDY: Každou středu
KDE: Nýrsko

Městská knihovna v Nýrsku nabízí možnost vypůjčení knih prostřednictvím rozvozu. Publikace můžete objednat na telefonním čísle 376 555 641 nebo na e-mailu knihovna@knihovnanyrsko.cz, kam napíšete telefonní kontakt a vaši adresu. Rozvoz knih se poté uskuteční každou středu od 9 do 16.30 hodin.

Vydejte se na Prácheň 

KDY: kdykoliv
KDE: Prácheň

Přibližně 10 kilometrů od Pačejova se na stejnojmenném kopci nachází zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň. Dochovány jsou pouze zbytky věží, hradeb a bašt. Kamenný hrad vystavěl v roce 1315 Bavor III. ze Strakonic. V majetku tohoto rodu byl až do konce 15. století, kdy jej získal Půta Švihovský z Rýzmberka. Od roku 1558 je hrad pustý. Na místě je dnes přírodní rezervace.

Prohlédněte si ruiny slavného kostela

KDY: Kdykoliv
KDE: Svatá Anna u Chebu

V Chebu snad není nikdo, kdo by ho neznal. Řeč je o ruině barokního kostela svaté Anny se špitálem na Zelené hoře u Chebu.Na místě kostela svaté Anny byla v roce 1518 postavena kaple, která byla několikrát upravována. V roce 1684 k ní byla přistavěna věž. Následně tam byla přistavěna i fara.