Od roku 1964 je chráněno jako kulturní památka. Podle archeologických nálezů získaných povrchovým sběrem byla nejstarší fáze opevnění datována do období chebské skupiny kultury popelnicových polí z mladší doby bronzové.