Chráněné území Horní Střela je nad tokem Střely, a je zde silně meandrovitý a vytváří hluboký kaňon. Lokálně jsou stále zachovány původní listnaté dřeviny a reliktní bory. Na tektonické zlomy jsou vázány vodní toky. Oblast je odvodňována do Berounky. Nejvýznamnějším vodním tokem je Střela, levostranný přítok Berounky, která se pod Chyší zařezává do terénu a v okolí Rabštejna nad Střelou vytváří výrazný kaňon. Dalšími, menšími vodními toky v oblasti jsou Manětínský a Hrádecký potok. Chráněné území sahá až do Plzně.