Důvodem ochrany jsou přirozené vodní nádrže, přirozená jezera a tůně s bohatou vegetací s porosty ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin, zakořeněných v substrátu dna.