Vladař je mohutná stolová hora v okrese Karlovy Vary, která se nachází asi 1 km severně od Vladořic a 5 km východně od Žlutic. Vladař je zároveň i název stejnojmenné přírodní rezervace na jihovýchodních svazích této čedičové hory. Čedičová hora Vladař je výraznou dominantou kraje s charakteristickým plochým temenem a příkrými svahy, vypínající se nad půvabnou říčkou Střelou. Nejvyšší bod plochého vrcholu dosahuje nadmořské výšky 693 metrů, převýšení nad údolím Střely činí přes 200 metrů. Vrcholovou plošinu tvoří příkrov středně zrnitého olivinického nefelinitu s vyrostlicemi olivínu do velikosti 5 mm. Přítomnost pyroklastik typických pro blízkost zdroje a také výrazná magnetometrická anomálie jsou pokládány za důkaz, že vrch Vladař je pozůstatkem samostatné sopky.