Vladař je zároveň i název stejnojmenné přírodní rezervace na jihovýchodních svazích této čedičové hory. Čedičová hora Vladař je výraznou dominantou kraje s charakteristickým plochým temenem a příkrými svahy vypínajícími se nad půvabnou říčkou Střelou. Nejvyšší bod plochého vrcholu dosahuje nadmořské výšky 693 metrů. Převýšení nad údolím Střely činí přes 200 metrů. Vrch Vladař není erozním reliktem delšího lávového proudu z Doupovských hor, jak se předpokládalo, ale pozůstatek samostatné sopky. Podle archeologických nálezů bylo zjištěno, že tu už v době bronzové žili Keltové.