Start a cíl: Manětín
Délka: 37 km
Obtížnost: lehká
Doporučené kolo: trekové

Manětín s jeho barokními památkami tentokrát necháme za zády a zajedeme sem někdy jindy – až nebude počasí vhodné na kolo.

Areál Prohořský Hrádek.Zdroj: Jiří Holomel

Na cestě k Boreckému mlýnu.Zdroj: Jiří HolomelZ Manětína vyjíždíme po cyklotrase 35 směrem na Nečtiny, ale hned 1 kilometr za městečkem odbočíme doprava na Žlutice. Čeká nás dlouhé, ale pozvolné stoupání úbočím Chlumské hory, tak právě za rozehřátí. Projedeme Pšovem a za obcí u zemědělského areálu se dáme doleva na Borek. Po 2 kilometrech na křižovatce odbočíme doprava do vsi a po 500 metrech hned za potokem opět doleva. Pojedeme romantickým údolím s mokřady a rybníkem s hnízdem labutí, kde nás může vyrušit jen občas projíždějící motoráček. Sjízdná cesta končí u Boreckého mlýna pod hrází. Tady můžeme zamknout kola a vyškrábat se na nevysoký kopec se zříceninou Štědrého hrádku. Za pozornost stojí také nedaleký železniční tunel na trati 161 Rakovník – Bečov nad Teplou, i když je dlouhý pouze 86 metrů.

Údolí Boreckého potoka.Zdroj: Jiří Holomel

Pak se vrátíme zpět do Borku a pokračujeme do Štědré. V obci je toho hodně zajímavého, protože bývala střediskem rozsáhlého panství. Najdete zde zbytky původní středověké tvrze. V 18. století páni z Kokořova postavili ve vsi poměrně velký barokní zámek, kam se po zkáze žlutického zámku přestěhovali. Dnes je v majetku obce a prochází rozsáhlou obnovou. Barokní je i kostel, dvě kapličky a sochy světců. Navštívit je možné krásný anglický park se starými stromy. V obci je rovněž obchod a restaurace – jediné místo dnešní trasy s možností občerstvení.

Zámek Štědrá.Zdroj: Jiří Holomel

Pokračujeme na Lažany a ještě před touto vesnicí odbočuje doleva panelka. Naštěstí po 500 metrech skončí a my pojedeme dál po zpevněné polní cestě až do Prohoře. Na návsi se dáme doprava a dojedeme k Hornímu hrádeckému rybníku. Na břehu stávala tvrz, nazývaná Prohořský hrádek. Býval tady i velkostatek, který ale zanikl. Dál pokračujeme polní cestou na silnici a pak po cyklotrase 2232 na Buč a Služetín. Tady je nejvyšší bod naší dnešní trasy a otevírají se odtud nádherné výhledy do kraje. Ze Služetína se hezky svezeme z kopce do Vlkošova. Zde je další panské sídlo, pozoruhodně zachovalá tvrz, která rozhodně stojí za zastávku. Bohužel je v soukromých rukách a nepřístupná, ale i tak je velmi dobře vidět unikátní opevnění dvojitým vodním příkopem a valy.

Prohořský hrádek

Na tomto místě stála původně tvrz, vzniklá ve 14. století. Prvním známým majitelem byl Litold Černý z Hrádku a výčet pozdějších majitelů je velmi pestrý – namátkou páni z Gutštejna, z Plavna, z Lobkowicz, z Kokořova… Původní tvrz zanikla za Třicetileté války a majetky byly spravovány ze Štědré, Žlutic nebo z Toužimi.

Panství Prohořský hrádek kupuje v roce 1933, spolu se sousedním Brložcem, Josef Palivec, který je od roku 1930 manželem Heleny Čapkové. Literát a bývalý diplomat panství zvelebil, hospodařil zde a vedl čilý společenský život. Zajížděli sem k sestře Josef a Karel Čapkové a s nimi i jejích přátelé. Karel zde psal svá díla a dokončil tady román Obyčejný život. Zatím co o činnosti Josefa a Karla toho víme mnoho, tvorba Heleny Čapkové je známá jen okrajově. Nejznámějším dílem je pravděpodobně vzpomínková kniha Moji milí bratři, vydaná v roce 1962, rok po smrti autorky.

Po roce 1948 byl statek znárodněn a poté už jen chátral. Hospodářské budovy byly zbořeny až poměrně nedávno a v současné době byla poblíž tvrziště postavena soukromá vila s výhledem na rybník, areál oplocen a cesta přeložena.

Dál klesáme přes Zhořec do Mezí, cestou můžeme vpravo obdivovat Špičák a Doubravický vrch (Kozelku) z méně známé strany. V Mezí lze odbočit na Lukovou s vyhlášeným kostelem svatého Jiří, kde jsou v kostelních lavicích rozmístěny plastiky duchů. Příležitostně je možné nahlédnout dovnitř. Směrem na Manětín to do Újezda opět trochu stoupá, ale po 3 kilometrech jsme zase zpátky v Manětíně.

Cyklovýlety vycházejí pravidelně každou sobotu ve všech Denících v západních Čechách.

V Sedmihoří se lidé usmiřovali i tesali žulu
V Sedmihoří se lidé usmiřovali i tesali žulu

Užitečné informace

Občerstvení na trase:
Manětín, Štědrá
Servis: není
Odkazy
www.manetin.cz
www.stedra.cz
Tipy na cyklovýlety vznikají ve spolupárci s www.plzenskonakole.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/065b266095/
Doporučené mapy: 131 Plzeňsko-sever, Shocart 1:60 000

Jiří Holomel