Karlovy Vary

Uzavírka v Sedleci

Od 21.8. 2019 do doby statického zajištění sesuvu, kdy konečný termín není v současné době znám, je úplně uzavřen provoz v místě sesuvu na pozemku p.č. 614/2 k.ú. Sedlec u Karlových Varů, silnice III/ 2201 staničení km 2,060 – 2,130, komunikace Rosnická. Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce k zajištění přístupu k sousedním nemovitostem.