Karlovy Vary

Voda

Hlášení havárií a poruch na veřejných vodovodech a kanalizacích, informace o kvalitě pitné vody a další informace v případě technických problémů s dodávkou pitné vody či odkanalizováním.

Zelená linka (24 hodin denně, bezplatné volání): 800 101 047
Sídlo dispečinku: Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí

e-mail: dispecink@vodakva.cz

Telefon: 359 010 420