"Podnět se týká přímo voleb v krajském městě. Obdrželi jsme ho toto pondělí. Přišel poštou," upřesnila mluvčí Rubášová. Jak dodala, soud se bude nejprve zabývat tím, zda zaslaný návrh nemá některé právní vady. Až pak soud rozhodne o dalším procesu.

"Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb. Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Návrh musí být podán do deseti dnů od konání voleb," píše se na stránkách ministerstva vnitra s tím, že regulérnost voleb může napadnout volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva obce zaregistrována, ale i každý volič zapsaný do stálého seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen.

Pokud by krajský soud shledal pochybení při konání voleb, může například nařídit i přepočítání hlasů. Krajský soud v Plzni eviduje jen dva podněty na volby v Karlovarském kraji. Zatímco v Karlových Varech se týká přezkumu přímo voleb, dalším návrhem je neplatnost volby kandidáta v obci Odrava na Chebsku.