V letošním roce mohli návštěvníci zaregistrovat několik akcí vážících se k oslavám výročí tohoto nálezu, které se konaly i za přítomnosti představitelů kulturního či politického života České republiky.

Oslavy objevu století vyvrcholí právě v den vypátrání relikviáře svatého Maura, tedy 5. listopadu, a pokračovat budou i v neděli 7. listopadu. Program 5. 11. zahájí divadlo ŠUS premiérou originální kramářské písně doplněné kresleným příběhem na motivy osudů relikviáře.

Od 16 hodin každých 15 minut se uskuteční prohlídky relikviáře svatého Maura, oživené hranými scénkami inspirovanými zásadními událostmi jeho moderní historie. Trasa prohlídky netradičně povede vybranými místy celého areálu památky. Návštěvníci si během prohlídky prohlédnou budovu purkrabství, nepřístupný exteriér hradu a hradní kapli Navštívení Panny Marie – místo nálezu. Vyvrcholením prohlídky bude pochopitelně návštěva trezorové místnosti, kde je relikviář svatého Maura vystaven (kapacita prohlídek je omezena pouze na 15 osob, jelikož trasa vede převážně běžně nepřístupnými místy, které jsou prostorově limitovány). Vstupenky lze předběžně telefonicky rezervovat na pokladně objektu, tel. 353 999 394.)

Během pátečního odpoledne se uskuteční ještě několikrát představení kramářské písně, zájemci budou moci také zhlédnout dokumentární film inspirovaný událostmi roku 1985 s názvem „Hon na svatého Maura“. Ti, kteří se na oslavy výročí nalezení relikviáře a ukončení letošní prodloužené návštěvnické sezony nedostanou, mohou tento film zhlédnout z tepla svého domova 25. listopadu od 20.55 hodin na ČT 2.

V sobotu 6. listopadu bude zámek z důvodů návštěvy a separátního programu manželek prezidentů V4 veřejnosti uzavřen. Nicméně zejména dětští návštěvníci Bečova nad Teplou nepřijdou zkrátka, neboť se mohou zúčastnit tradičního lampionového průvodu, který začíná na nedalekém Šibeničním vrchu. Doprovodný program pro děti začíná již od 14 hodin u objektu „Katovny“, poté se vydá průvod směrem k zámku. Bude oživen hranými vstupy na zámeckých terasách, kde se možná malým návštěvníkům zjeví i bečovská Leontýnka.

V neděli jsou připraveny opět hrané prohlídky, tentokrát již od 9 hodin. Od 10.15 do 11.30 budou prohlídky přerušeny, protože návštěvníkům nabídne zámek jedinečnou možnost setkat se s přímými aktéry pátrání po relikviáři a jeho záchrany. Popovídat si budou moci mimo jiné s Františkem Maryškou – vedoucím pátrací skupiny, Karlem Mackem – bývalým kastelánem zámku a restaurátorem Andrejem Šumberou.

Setkání se dále zúčastní představitel města a současný kastelán a zároveň ředitel NPÚ ÚOP v Lokti Tomáš Wizovský. Beseda se koná v nepřístupné části areálu, v tabulnici gotického hradu, nedaleko od místa nálezu. Z bezpečnostních důvodů je kapacita omezena na 100 osob (vstup lze rezervovat na tel. čísle 353 999 394).

Dějiště oslav se poté přesune do předzámčí. V salla tereně, jindy běžně nepřístupné, se uskuteční taneční představení skupiny Romantika motivované relikviářem svatého Maura. Na prvním nádvoří se opět představí divadlo ŠUS s kramářskou písní o historii a osudech relikviáře svatého Maura a program bude opět doplněn promítáním filmu „Hon na svatého Maura“.