Sedm desítek půvabných míst podél obou stran česko-německé hranice od gotického kostela v hornofranckém Tirschenreuthu přes Galerii umění v Karlových Varech, zámek nad Děčínem po strojovnu továrny na klavíry v hornolužické Löbau přivítá do začátku srpna vynikající sólisty a vokální soubory. Ať už Valera Sabaduse, Carolin No, dětský sbor Iuventus, gaude!, drážďanský Vocalis Ensemble, Danubius Octet Singers, Ensemble Polyharmonique, Voces8, gospelový sbor Spirit of Change, židovský Pressburger Klezmer Band, romský Foaie Verde, stejně jako renomované instrumentalisty jako violistu Nilse Mönkemeyera, hobojistu Viléma Veverku, klavíristu Fazila Saye nebo kytarový Aighetta Quartett z Monaka.

Letošní téma cituje z výroku světově proslulého hudebníka a humanisty Yehudiho Menuhina, již zesnulého, který patřil před dvěma desetiletími k nadšeným průkopníkům tohoto festivalu jako prostředníka sbližování národů krásou: „Zpěv je mateřštinou lidstva: je to ten nejpřirozenější a nejjednodušší způsob, jak být sám sebou a jak vše možné vyjádřit všechny naše zkušenosti, pocity a naděje."

Lord Menuhin někdy dokonce přerušil i svůj koncertní program a naléhavě vyzýval zástupce festivalu, publikum a politiky k tomu, aby se o tento jedinečný kulturní projekt starali. Nyní začíná již 23. ročník Festivalu uprostřed Evropy a zpěv v něm letos bude hrát prim. „Děkujeme všem, kteří přehlídku podporují a všem návštěvníkům z blízka i z dálky přejeme mnoho působivých uměleckých zážitků a přátelských mezilidských setkání," říká umělecký ředitel festivalu Thomas Thomaschke.

Do Karlovarského kraje vstoupí letošní středoevropské kulturní léto v pátek 20. 6. v 19 hodin koncertem slovenského vokálního souboru Danubius Octet Singers ve velkém barokním kostele uprostřed Kynšperku nad Ohří. Pod vedením Daniela Šimandla zde zazní skladby letošního jubilanta Leoše Janáčka, Nikolaje Kedrova, Franze Liszta, Pavla Chesnokova a Eugena Suchoně. V sobotu 21.6. od 17 hodin rozezní klášterní kostel v Ostrově virtuózní soubor staré hudby Bamberger Bachsolisten s hudebními perlami od Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Francesca M. Veraciniho, Antonia Vivaldiho a Johanna Joachima Quantze.

V úterý 24.6. od 19 hodin následuje večer „Nebeské tóny a světská nádhera" s berlínským ansámblem barokních trubek vedeným Johannem Plietzschem a slavnostními duchovními i světskými díly starých mistrů v jedné z nejkrásnějších stavebních památek Chebu, velkolepém gotickém kostele Zvěstování.

Další v pořadí je sokolovský klášterní kostel svatého Antonína, kde ve středu 25. 6. zahraje od 19 hodin excelentní bratislavský soubor tradiční židovské hudby Pressburger Klezmer Band.

Na neděli 29. 6. od 11 hodin připravili organizátoři festivalu přírodní hudební bohoslužbu s Kvartetem lesních rohů Karlovarského symfonického orchestru u Bismarckovy rozhledny na vrchu Háj nad Aší.

V červenci ožije v sobotu 5. 7. od 15 hodin kostel ve Žluticích s mladým souborem staré hudby Camerata Bachiensis, vítězem loňské Mezinárodní Telemannovy soutěže v Magdeburku a ceny Středoněmecká barokní hudba.

Neděle 6. 7. od 15 hodin bude patřit poutnímu chrámu v Chlumu svaté Maří a výjimečnému souboru Ensemble Polyharmonique s pěveckými sólisty v duchovním programu „Proč se tak trpce rmoutíš, má duše".

Neděle 13. 7. od 15.30 bude patřit renesančnímu špitálnímu kostelu v Jáchymově s citerovým souborem Zitherrausch a hudební poutí etnickou hudbou z Chorvatska přes Bavorsko až do Chile. Šarmantní hudebnice s citerami, kytarou a kontrabasem vyhrály v roce 2013 celoněmeckou cenu „Zlatá citera".

Na úterý 22. 7. od 19.30 hodin je v moderní karlovarské Galerii umění připraven koncert světoznámého německého violisty Nilse Mönkemeyera a jeho přátel Sabinou Erdmannovou na cembalo, Klause-Dietera Brandta na violoncello a Andrease Arenda na theorbu.

V neděli 27. 7. od 17 hodin rozezní kostel v Pomezí úchvatný kytarový Aighetta Quartett a v pátek 1. 8. od 17.30 zažijí místní milovníci současné hudby na hradě Loket původní průzračnou minimalistickopopovou tvorbu skupiny Carolin No, která v západní Evropě vyprodává amfiteátry.

Vstupenky v cenách do 180 korun se slevami pro děti, studenty a zdravotně postižené jsou k dostání u večerní pokladny a v předprodeji v infocentrech regionu. Možnost rezervace a více informací je na www.festival-mitte-europa.com.

Mladí lvi míří do galerií regionu

Rozsáhlou, divácky mimořádně úspěšnou výstavu děl německy hovořících výtvarníků v Československu 20. a 30. let 20. století „Mladí lvi v kleci", která se loni uskutečnila v Liberci, nabídne Festival uprostřed Evropy od středy 25. 6. do konce září v chebské Galerii výtvarného umění na náměstí a ostrovské Galerii Letohrádek v zámeckém parku. V Chebu návštěvníci uvidí především tvorbu pražské skupiny a v návaznosti na ni volnou rekonstrukci výstavy v Norimberku 1931. V Letohrádku v Ostrově budou prezentovány zejména regiony a s nimi spojené umělecké skupiny. Vernisáže jsou v Chebu ve středu 25. 6. od 17 hodin a v Ostrově ve čtvrtek 26. 6. od 17 hodin.

Německá výtvarná scéna se za první republiky odvíjela zejména od dění na pražské akademii a působení profesorů Franze Thieleho, Karla Krattnera, Augusta Brömseho nebo Henricha Hönicha a Williho Nowaka, jejichž ateliéry prošla většina aktérů meziválečného období. Koncem roku 1920 se kolem Augusta Brömseho zformovala skupina Die Pilger Poutníci. Jednalo se o autory nejmladší nastupující generace, kteří tvořili pod vlivem vlny poválečného expresionismu.

V jejich tvorbě převažovaly náboženské a esoterické náměty, často odvozené od literárních předloh, postupně se však pod vlivem nastupující nově věcnosti a sociálního umění začaly objevovat také civilní náměty. Kolem roku 1925 působili klíčoví mladí umělci v Paříži a Berlíně, koncem dvacátých let se však vracejí do Čech, kde se z iniciativy Maxima Kopfa zformovala skupina Junge Kunst Mladé umění. Její úspěch vyústil ve vznik Prager Secession, nejvýznamnějšího uměleckého seskupení německy hovořících umělců a umělkyň meziválečného období.

Spolkem s nejrozsáhlejší členskou základnou byl Metznerbund, který usiloval o sdružení všech německy hovořících výtvarných umělců v Československu. Jeho pobočky vznikaly napříč celou oblastí tzv. bohatých Sudet od Liberce po Cheb. Ze vzdoru ke kolísavé kvalitě výstav Metznerbundu vznikla v Liberci v roce 1922 progresivní skupina Oktobergruppe, orientovaná v počátcích na expresionismus a později novou věcnost.

V moravském a slezském prostředí působil spolek německých výtvarných umělců Scholle úzce napojený na brněnský Dům umělců a Moravský umělecký spolek (Mährischer Kunstverein). Paralelně existovala také skupina slezská se sídlem v Opavě. V dynamicky se rozvíjející průmyslové Ostravě vznikl roku 1925 umělecký spolek Kunstring, personálně propojený s Prager Secession, sledující podobné umělecké ambice.

K výstavě bude zájemcům k dispozici rozsáhlá kniha v české a německé verzi. Německy hovořící výtvarní umělci z Čech, Moravy a Slezska činní v období první republiky tvořili nedílnou součást zdejší kulturní scény. Do jejich životů dramatickým způsobem zasáhly události konce třicátých let, druhá světová válka a následné události v Československu byli násilně vymazáni z obecného povědomí a upadli do vesměs úplného zapomenutí. Snahou kurátorů výstavy, Anny a Iva Habánových, je navrácení díla těchto autorů do kontextu národní paměti a do dějin umění.

Připravil Tomáš Kábrt