Pavel Besta se narodil 28. září 1958 v Čeladné u Frýdku-Místku na Moravě. Po přestěhování do Prahy a absolvování gymnázia nejprve začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde setrval čtyři semestry (1977 1979). Studium práv nebylo to, co by jej naplňovalo. V roce 1979 byl přijat na pražskou Akademii výtvarných umění do restaurátorského ateliáru prof. Saura Ballardiniho, odkud pak ve 3. ročníku přešel do ateliéru malby prof. Jana Smetany.

V době, kdy končil svá studia, začala česká výtvarná scéna zaznamenávat velký názorový pohyb od proklamativního přihlášení k idejím postmoderny přes volné osobní reinterpretace výtvarných děl minulosti a zájem o dávné mytologie až k výrazně expresivní výtvarné mluvě.

Pavel Besta, přestože všechno dění sledoval a vnímal, necítil potřebu proklamativního vymezování. V souhlase s dobovými tendencemi i jeho zajímá ono „imaginární muzeum" vytvořené předcházejícími generacemi, nikoliv však nutně pro postmoderní reinterpretaci. Svou tvorbou Besta spíše navazuje na českou krajinomalbu 2. poloviny 20. století, která vlastně opustila krajinu jako zpodobovaný distancovaný předmět malířského zájmu a obracela se k ní jako k přírodě, jež je především mocí, nepřekonatelnou tvořivou silou, permanentním děním.

Jeho obrazy krajiny se tak jeví jako záznamy paměti prostoru země, která je stále živoucí bytostí. Příroda, lidé, věci se tu spojují v jakési knize veškerého života objevují se někdy v obrazech, jako by byly záznamem minulosti v kamenech a omítkách stavení, kde se vynořují šifry a nezřetelné tváře.

Pavel Besta nás subtilními výtvarnými prostředky uvádí do světa, v němž se „cosi" děje, a vyvstává tak skutečnost vždy nová a jiná. Uvádí nás k formám, v nichž kolotá kosmos ve chvílích stvoření, těsně po velkém třesku.

Musíme s napětím tiše čekat, co se ze světla mlhoviny vynoří. Skutečnost se tu vzrušujícím způsobem vyjevuje v mikrosvětě částic, ve kterých se již skrývá veškerý život v úplnosti.

Výstavu Pavel Besta Dotýkání můžete v Galerii umění vidět do 8. listopadu. (en)