„Koncert uvede předehra Hebridy, dílo jednoho z nejvýznamnějších německých romantických skladatelů Felixe Mendelssohna-Bartholdyho,“ dodal mluvčí KSO Lev Havlíček.

Poté zazní Koncert pro klavír a orchestr č. 23 A dur Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Borise Krajného. „Koncertů pro klavír složil Mozart na tři desítky a sehrál ve vývoji koncertu pro klavír s orchestrem mimořádně významnou roli,“ dodal Havlíček.

Vyvrcholením koncertu bude Symfonie č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena, která se řadí – vedle třetí, páté a deváté – k nejceněnějším autorovým symfoniím. Koncert začíná v 19.30 hodin.

První místo získala v soutěži T-Mobile Rozjezdy v Karlovarském kraji Jitka Tomanová s porcelánovým projektem. Druhá byla Zuzana Wildmannová s projektem psím (zleva).
V soutěži uspěl originální porcelán a první pomoc pro psy