Byl to Dar z nebes. Tak komentoval Nikolaj Liščeňuk, děkan pravoslavného chrámu svatého Petra a Pavla v Karlových Varech, nález vzácných listin z 19. století. Ty náhodou objevil před dvěma měsíci při běžném úklidu v knihovně kostela, když se pokoušel přibít uvolněné desky knihovny. Právě za nimi čekal na děkana doslova poklad.

Mezi listinami jsou totiž i unikátní dokumenty z doby zahájení stavby chrámu, které potvrzují, že kostel svatého Petra a Pavla byl prvním pravoslavným chrámem postaveným na území Rakouska – Uherska. Dokumenty byly objeveny v době, kdy se kostel připravuje na oslavy 110. výročí.

Ty se konají 16. a 17. června. „V rámci oslav chystáme vydat publikaci, která bude obsahovat kopie těchto vzácných listin. Nejdříve ji vydáme v ruském jazyce, pak zřejmě i v českém. Část dokumentů vystavíme během oslav ve vestibulu chrámu. Trvale budou uloženy v chrámovém depozitáři,“ uvedl děkan Liščeňuk. O listinách nevěděli ani vrcholní představitelé církve. „Dokladují například, že císař Alexandr II. nařídil už v roce 1862 postavit chrám v Karlových Varech. Dále tu máme dokumenty, které se týkají samotné stavby, jež začala v roce 1893.

Vlastníme nyní originál historické kupní smlouvy na pozemek pod kostelem. Řada listin se také týká tehdejších oslav dvousetletého výročí narozenin Petra Prvního, je to například jídelníček. Snad nejvzácnějším dokumentem je ale rukou psaný telegram Alexandra II,“ doplnil děkan pravoslavného kostela. Ten nepočítá listiny na kusy, ale podle jejich tloušťky. Nyní je sbírka tlustá patnáct centimetrů, jen deset centimetrů bylo objeveno v pravoslavném chrámu. „Po nálezu jsme začali dohledávat další dokumenty nejen na území Česka, ale také v Rusku.

Ty, co jsme získali následně, máme od emigrantů,“ vysvětlil Liščeňuk. Podle jeho slov za nález může církev vděčit hlavně českým soudům. Po ruské revoluci si totiž některé pravoslavné skupiny dělaly na chrám nárok, až se do sporu vložil český soud. Ten konstatoval, že kostel je stále majetkem Ruské pravoslavné církve. Po dlouhá desetiletí si ho pak ponechával ve svém opatrovnictví.