Celoroční projekt na podporu rozšíření povědomí o otázkách ochrany životního prostředí připravila karlovarská krajská knihovna.

„Na území našeho kraje se nachází rozmanitá přírodní prostředí od rašelinišť přes močály po krajinu s typicky horským rázem. Jsou zde naleziště chráněných rostlin, žijí zde chránění živočichové. Krajská knihovna si proto vzala za cíl představit veřejnosti přírodu našeho regionu, seznámit ji s nejvýznamnějšími lokalitami, jejich flórou a faunou a také rozvinout environmentální smýšlení, neboť environmentální výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím a to je dnes problém z nejožehavějších,“ informovala Michaela Němcová z krajské knihovny.

Pro zájemce jsou tak připraveny přednášky například o Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, jedním z témat bude také Ohře – řeka pozoruhodná. „O revitalizaci a obnově mokřadů v Karlovarském kraji se budeme bavit s Vladimírem Melicharem z Agentury ochrany přírody a krajiny v sále krajské knihovny 14. dubna od 16.30 hodin. Pro studenty středních škol jsou pak připraveny přednášky na různá přírodovědná témata. Žáci z prvního stupně ZŠ si zase popovídají s Martinem Vobrubou z plzeňské ZOO o chráněných živočiších,“ doplnila Němcová.

Součástí celého projektu jsou i výstavy, které budou v průběhu roku v krajské knihovně k vidění. Zajímavá bude jistě výstava ke stejnojmenné přednášce s názvem Ohře – řeka pozoruhodná a také výstava dětských prací z velké soutěže. Tato výtvarná a fotografická soutěž pro děti ze základních škol s názvem Země a voda bude vyhlášena 1. února. Všechny potřebné informace o soutěži předají pracovnice dětského oddělení základním školám v Karlových Varech do konce ledna. Na vítězné třídní kolektivy i jednotlivce čekají velmi zajímavé ceny. Díky tomuto novému projektu krajské knihovny se budou děti nejen vzdělávat, ale i bavit a tvořit. Čekají na ně tvořivé Ekodílny, kde budou pracovat s recyklovatelnými materiály. První Ekodílna pro děti od sedmi let se uskuteční v dětském oddělení krajské knihovny 28. ledna od 15 hodin. Na programu je i Rej vodníků, což bude den plný zábavy, her, soutěží a pohádek o vodě a všem, co s vodou souvisí. Děti se mohou zúčastnit v sobotu 26. března opět v dětském oddělení.